English version
Oleksandra Deineko

Oleksandra Deineko

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra (2022). Dimensions of Social Cohesion in a Transitional Society: The Case of Ukraine. Europe-Asia Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig