English version
Oleksandra Deineko

Oleksandra Deineko

Forskningsprosjekter

  • UKRAFLY2

    Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge

  • Ukrainere på flukt

    Ukraineres møte med norsk utlendingsforvaltning

Vitenskapelige publikasjoner

Deineko, Oleksandra (2023). Ukraine, War and Resistance: Reshaping Social Cohesion. 22 s. Studia Socjologiczne. Vol. 2.
https://doi.org/10.24425/sts.2023.146173

Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga (2022). ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ В ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. 19 s. The Ideology and Politics Journal. Vol. 3.
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.03.00008

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2022). РЕФОРМИ І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ ГРОМАДЯН. The Ideology and Politics Journal (IPJ). Vol. 22.
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.03.00009

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra (2022). Dimensions of Social Cohesion in a Transitional Society: The Case of Ukraine. 25 s. Europe-Asia Studies.
https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2136625

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozjtsjenko, Ruslan (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. The Ideology and Politics Journal (IPJ). Vol. 22.
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.03.00006

Deineko, Oleksandra (2021). "Decentralization, regional diversity, and conflict. The case of Ukraine". 2 s. East European Politics. Vol. 38.
https://doi.org/10.1080/21599165.2021.2006640

Deineko, Oleksandra (2021). "Social Cohesion in Decentralized Ukraine: From Old Practices to New Order". 21 s. Studia Socjologiczne. Vol. 240.
https://doi.org/10.24425/sts.2021.136281Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig