English version
Trine Myrvold

Trine Myrvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (2020). Delt lederskap i Oslo kommune. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .
http://hdl.handle.net/10852/84392

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Breivik, Kyrre; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine (2020). Foster parents' experiences of using child mental health and welfare services in Norway: Associations with youth, placement, and service characteristics. Child & Family Social Work .

Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine (2018). Services according to mental health needs for youth in foster care? - A multi-informant study. BMC Health Services Research . Vol. 18.

Holm-Hansen, Jørn; Myrvold, Trine; Håland, Thomas (2007). Flerkulturelt barnevern – hva vet vi?. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Holm-Hansen, Jørn; Firsov, Mikhail V.; Kristofersen, Lars Bjarne; Malik, Larisa S.; Mardakhaev, Lev V.; Myrvold, Trine (2005). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Holm-Hansen, Jørn (Red.). Placement of Orphans – Russian and Nordic experiences. Chapter 8. s. 62-79.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig