UKRAFLY2

Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ukrainske flyktningers erfaringer og opplevelser om deres integreringsløp i Norge, gjennom å undersøke ulike faser av bosettings- og integreringsprosessen over tid (i perioden 2023-2026). I tillegg vil oppdraget i 2023 innta et bredere perspektiv, der vi også skal samle erfaringer fra offentlige og ikke-offentlige aktører i førstelinjen som har en sentral rolle i integreringsarbeidet. Oppdraget i 2023 vil også sammenligne om – og evt. hvordan – førstelinjen og ukrainernes erfaringer og strategier samstemmer eller avviker, og hvilke utfordringer dette kan medføre.

Prosjektet baserer seg på en kombinasjon av kvalitative intervjuer og spørreundersøkelser, og vil innhente data både fra ukrainere flyktninger og aktører i førstelinjen som er sentrale i integreringsarbeidet. 

Utgitt rapport: NIBR-rapport 2023:11 (oda.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...