English version
Vilde Hernes

Vilde Hernes

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hernes, Vilde; Arendt, Jacob; Andersson Joona, Pernilla; Tronstad, Kristian Rose (2020). Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes. Journal of European Public Policy .

Hernes, Vilde (2020). Policy preferences and ministerial structures: Immigrant integration governance in Western Europe, 1997–2017. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions .
http://hdl.handle.net/10852/76734

Hernes, Vilde (2018). Cross-national convergence in times of crisis? Integration policies before, during and after the refugee crisis. Western European Politics . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10852/67841

Hernes, Vilde (2017). Central coercion or local autonomy - A comparative analysis of policy instrument choice in refugee settlement policies. Local Government Studies . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/10852/60396

Askim, Jostein; Hernes, Vilde (2017). Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord - kommunene, staten eller flyktningen selv?. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Red.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Kapittel 6. s. 105-124. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig