English version
Mathilde Uttersrud Hjelle

Mathilde Uttersrud Hjelle

Forskningsprosjekter

  • Bosetting av personer utenfor mottak under flyktningestrømmen fra Ukraina (PRIVATBO)

    Under flyktningstrømmen fra Ukraina fra 2022 og framover økte antallet flyktninger som har oppholdt seg utenfor mottak før bosetting betraktelig sammenliknet med tidligere år. Dette prosjektet vil gi mer kunnskap om hvordan IMDi og kommunene har fulgt opp disse flyktningene og om hvordan flyktningene selv har opplevd det å bo privat før bosetting.