English version

Internasjonale studier og migrasjon

Vi forsker på politikk, forvaltning og sivilsamfunn i Afrika, Asia, Amerika og Europa.

Forskningsgruppen utgjør en avdeling ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og forsker på hvordan myndigheter og sivilsamfunn i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika håndterer vår tids store utfordringer.

Forholdene mellom forvaltning, politikk og sivilsamfunn er viktig for oss. Vi studerer makta og folk flest, vi ser på urfolksorganisasjoner, fagforeninger, sosiale bevegelser, kvinneorganisasjoner, terrorgrupper, gjenger og hjelpeorganisasjoner. Vi utfordrer nasjonale og internasjonale satsinger med å få til bærekraftig byutvikling, rettferdig fordeling, bedre folkehelse og kvinners økonomiske og politiske deltagelse.

Geografisk har vi et sterkt fokus på Norge og Norden, og BRIKS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Mange av våre prosjekter gjennomføres også i land preget av voldelige omveltninger. De fleste av våre prosjekter er empiriske studier i tett samarbeid med lokale partnere.

Vi ser på

Forskningsleder

Laster inn ...