English version

Om OsloMet

Studenter

20635

Ansatte

2157,3

Publiseringspoeng

960,4

Avlagte doktorgrader

15

 

Vårt oppdrag er å levere stadig ny kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er helt avhengig av. Våre studenter utdanner seg til jobber som handler om å møte mennesker, gi hjelp og omsorg, og utvikle løsninger for vår felles velferd. – Curt Rice, rektor OsloMet    

       

Organisasjon

Organisasjonskart (PDF-dokument på hioa.no).