English version

Om OsloMet

Studenter
21905
Ansatte
2200
Publiseringspoeng i 2020
1240
Avlagte doktorgrader i 2020
31
Vårt oppdrag er å levere stadig ny kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er helt avhengig av. Våre studenter utdanner seg til jobber som handler om å møte mennesker, gi hjelp og omsorg, og utvikle løsninger for vår felles velferd. – Nina Waaler, fungerende rektor OsloMet