English version

Om OsloMet

Studenter
21950
Ansatte (årsverk)
2465,28
Publiseringspoeng i 2022
1291,52
Avlagte doktorgrader i 2022
45