English version

Om OsloMet

Studenter
21905
Ansatte
2200
Publiseringspoeng
960,4
Avlagte doktorgrader 2019
36
Vårt oppdrag er å levere stadig ny kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er helt avhengig av. Våre studenter utdanner seg til jobber som handler om å møte mennesker, gi hjelp og omsorg, og utvikle løsninger for vår felles velferd. – Curt Rice, rektor OsloMet