Æresdoktorer ved OsloMet

OsloMets styre kan tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten.

Tildeling av æresdoktorgrad kan bare skje innenfor de fagområder OsloMet har rett til å gi ordinær doktorgrad.

OsloMet sine æresdoktorer

Utnevnt i 2020

 • Gøsta Esping-Andersen (født 1947)

  Gøsta Esping-Andersen er foreslått på bakgrunn av at han er en verdensledende teoretiker og empirisk forsker på området velferdsstat og sosialpolitikk. Hans akademiske arbeid har påvirket fagområder utenfor hans eget, og har således hatt avgjørende betydning og innflytelse på forskning og undervisning i en rekke faglige disipliner.

  Forslagsstillerne mener det er vanskelig å overvurdere viktigheten av den nye tankegangen om velferdsregimer som Esping-Andersen har lansert. Hans vitenskapelige produksjon har blitt oversatt til flere språk, og har således hatt et globalt nedslagsfelt. Esping-Andersens faglige virke er godt forenelig med OsloMet sine visjoner om tverrfaglighet, mangfold, forskning og undervisning for velferdsstaten.  

 • Marit Vogt-Svendsen (født 1949)

  Marit Vogt-Svendsen har doktorgrad i tegnspråklingvistikk, og er foreslått på bakgrunn av sin innsats for norsk tegnspråk. Hun regnes som pioner innenfor norsk tegnspråkforskning, og har gjennom sin forskning bidratt til å sette tegnspråk og døves minoritetserfaringer på kartet og skolekartet. Hun er også tidligere lærer og audiopedagog, og avla den første doktoravhandlingen om norsk tegnspråk i 1991.

  Vogt-Svendsen spilte en sentral rolle i prosessen for få tegnspråk anerkjent som fullverdig offisielt språk i 1997. I 2007 ble hun tildelt Norges Døveforbunds menneskerettighetspris, og fikk senere Språkrådets tegnspråkpris. Vogt-Svendsen er æresmedlem av Foreningen for norsk tegnspråk.  

 • Robin Teigland (født 1964)

  Robin Teigland er foreslått fordi hun er en ledende forsker og en av de mest anerkjente akademikerne innenfor digitaliseringsfeltet i Norden, og har et omfattende internasjonalt nettverk i områder hvor TKD har sterke ambisjoner.

  Teigland er som kvinnelig professor en rollemodell innenfor sitt vitenskapelige felt, hun er åpen for nye impulser og utfordrer vedtatte sannheter. Hun har hatt, og har fortsatt en rekke styreverv, blant annet i Wallenberg-familiens AI-fond. Hennes virksomhet er i samsvar med OsloMet sine verdier. 

 • Charles Catania (født 1936)

  Charles Catania er foreslått for sitt arbeid innenfor atferdsanalyse, både teoretisk og eksperimentell analyse. Han har doktorgrad i psykologi fra Harvard University, og har mesteparten av sitt yrkesaktive liv arbeidet ved University of Maryland.

  Han samarbeidet med B.F. Skinner. Begge har hatt meget stor betydning for utviklingen for norsk og internasjonal atferdsanalyse. Dr. Catania har besøkt Norge ved flere anledninger, og har således god kontakt med det norske fagmiljøet.  

For ytterligere informasjon henvises det til rutine for utnevnelse av æresdoktorer (ansatt.oslomet.no)