Visningsarena OsloMet

Et keramisk arbeid av kristin Andreassen i et monter i foajeen i P46.
 • Om Visningsarena OsloMet

  Alle utdanninger og aktiviteter ved OsloMet er med på å skape en betydningsfull kulturidentitet for både universitetet og byen. I visningsarena-prosjektet engasjerer vi oss i formidling, kommunikasjon og synliggjøring av OsloMets faglige aktiviteter på campus Pilestredet og campus Kjeller, inkludert utstillinger, forestillinger, lanseringer og forskningsformidling.

  Institutt for estetiske fag startet opp prosjektet, og søkte og fikk strategimidler fordelt på tre år. Det vil si at vi er et porteføljestyrt prosjekt. Prosjektet sikter mot å inkludere og representere alle fagmiljøer på universitetet.

  OsloMet visningsarenaer ble startet opp for å bedre tilrettelegge for intern visning av aktivitetene som skapes ved universitetet, for å øke synligheten og mulighetene for tverrfaglig samarbeid. Utviklingen av konseptet gjennomføres i dialog med flere fagmiljøer på OsloMet.

  I løpet av høsten 2023 gjennomførte prosjektet ulike aktiviteter, inkludert utstillinger i Pilestredet 52 og Pilestredet 46, boklanseringer og forestillinger. Vi planlegger å videreføre arbeidet i perioden 2024-2026, men først etter en planleggingsperiode sammen med fagmiljøer og aktører som ønsker å delta i strategiprosjektet.  

 • Har du en idé?

  Ønsker du å formidle en idé, en utstilling, eller et prosjekt på en av OsloMets sine campuser eller satellittsteder? Ta gjerne kontakt med oss.

  Vi ønsker å høre fra deg! 

  Våre ansvarsområder

  • Kuratere/organisere utstillinger og aktiviteter på OsloMet sine Campuser og satelitter
  • Formidling av kunst, forskning og andre utdanningsrelaterte prosjekter på OsloMet. Dette gjennom utstillinger, forelesninger, boklanseringer, panelsamtaler og filmkvelder.
  • Utvikling av samarbeidsprosjekter

  Hva trenger vi fra deg for utstillingen/formidlingsarrangementet? 

  For å kunne sikre god kvalitet på formidling, utstillinger og aktiviteter trenger vi informasjon fra dere og en god dialog. Vi kommer til å be om følgende informasjon og inngå flgende avtaler:

  Praktisk informasjon til utstillinger og aktiviteter

  For å sikre god gjennomføring trenger vi:

  • Beskrivelse av hvem som er med og ansvarlig person for prosjektet.
  • At vi avtaler en fremdriftsplan med tidspunkt for leveranser, opprigg, nedrigg og henting. Særlig viktig er utforming av formidlingstekster. Dette må være klart senest en uke før utstillingen.
  • Formidlingstekster som beskriver verkene og kunstneren/skaperen.
  • At dere gir beskjed om eventuelle endringer senest én uke før utstillingen. 
  • Til etikettene bruker vi tykt hvitt kvalitetspapir. Hvis dere ønsker andre typer etiketter, må dere sende oss formidlingstekstene senest to uker før utstillingsmonteringen

  Til andre formidlingsarrangementer (som f.eks. boklanseringer, utstillingsåpninger, osv.)

  • Informasjon om programmet og deltakerne må være sendt til oss senest én uke før arrangementet (se skjemaet under) 
  • Ta med mat, drikke og blomster til avtalt tidspunkt, eller ta imot mat, drikke og blomster selv dersom det ikke er avtalt noe annet. 
 • Kontaktinformasjon og sosiale medier

  Følg oss på LinkedIn

  Kontakt oss: 

  Laster inn ...