English version

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av sektorer. Nasjonalt og internasjonalt.

NIBR i tall

Antall ansatte

50

Per 31.12.2019

Publikasjonspoeng

42,5

For 2018 (Kilde: DBH)

Aktive prosjekter

25

Dette er et omtrentlig tall

NFR-prosjekter

7

Ledet av instituttet

Forskningsavdelinger

Siste publikasjoner

Større prosjekter

Prosjektoversikt