English version

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

NIBR er et samfunnsvitenskapelig oppdragsforskningsinstitutt ved OsloMet

Vi forsker på

Ukraina-forskning på NIBR

NIBR har forsket på, i og med Ukraina og ukrainere siden 2008, og har bred kompetanse på blant annet politiske reformer, folkegrupper, språk og identitet både på lokalt og nasjonalt nivå.

Les mer

Bybloggen

Bybloggen er en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling, drevet av NIBR. Vi er et nasjonalt fagmiljø for by- og regionforskning, og forskning på byer, byområder, regioner og tettsteder står sentralt ved instituttet. Her deler forskerne våre sine (siste) innspill.

Les siste innlegg på Bybloggen

Storbykonferansen

Storbykonferansen/The Urban Research Conference arrangeres hver høst i regi av NIBR på OsloMet.

Les mer på Storbykonferansen.no