English version

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av sektorer. Nasjonalt og internasjonalt.

NIBR i tall

Antall ansatte

48

Publikasjonspoeng

23,7

For 2019 (Kilde: DBH)

Aktive prosjekter

27

NFR-prosjekter

15

Ledet av instituttet

Forskningsavdelinger

Siste publikasjoner

Større prosjekter

Flere prosjekter