English version

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

NIBR er et samfunnsvitenskapelig oppdragsforskningsinstitutt ved OsloMet som forsker på bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Vi forsker på

plakat fra storbykonferansen.no med årets tema conflict and cohesion

Storbykonferansen 2022

Storbykonferansen arrangeres årlig av NIBR på OsloMet.

Årets tema

NIBR i tall

Antall ansatte
50
Publikasjonspoeng
55,8

For 2020 (Kilde: DBH)

Aktive prosjekter
78
NFR-prosjekter
13

Ledet av instituttet