English version

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av sektorer. Nasjonalt og internasjonalt.

NIBR i tall

Omsetning

56 mill. kr

For 2017

Publikasjonspoeng

42,5

For 2018 (Kilde: DBH)

Antall ansatte

59

Per 31.12.2018

Aktive prosjekter

25

Dette er et omtrentlig tall

Forskningsavdelinger

Prosjektoversikt