By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Instituttet kombinerer kompetanse på tvers av faglige og nasjonale grenser for å tilby kunnskap om byer, sted, styring og samfunnsutvikling.

NIBR i tall

Antall ansatte

59

Per 31.12.2018

Aktive prosjekter

25

Dette er et omtrentlig tall

Omsetning

56 mill. kr

For 2017

Publikasjonspoeng

23,8

For 2017 (Kilde: DBH)

Forskningsavdelinger

Siste publikasjoner