English version

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av sektorer. Nasjonalt og internasjonalt.

NIBR i tall

Antall ansatte
52
Publikasjonspoeng
55,8

For 2020 (Kilde: DBH)

Aktive prosjekter
24
NFR-prosjekter
13

Ledet av instituttet

Avdelinger