Prosjekter

Vår forskning

NIBR er et samfunnsvitenskapelig oppdragsforskningsinstitutt som utfører utredninger, evalueringer og forskning på oppdrag fra ulike samfunnsaktører. Våre største oppdragsgivere er Norges forskningsråd og ulike departementer og direktorater. Vi utfører også mange prosjekter for norske fylker og kommuner. Internasjonalt har vi gjennomført prosjekter for blant andre EU, EØS, Nordisk ministerråd og Verdensbanken.

Prosjektoversikt

EU-prosjekter

Forskningsrådsprosjekter ledet av NIBR

Prosjekter for Norad

Utvalgte oppdragsprosjekter

Forskningssjefer

Laster inn ...

Generelle henvendelser

Laster inn ...