Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus

Prosjektets hovedmål er å gi ny kunnskap om hvordan Russland forfølger sine interesser overfor Norge og andre europeiske land, nærmere bestemt hvordan samspillet mellom innenrikspolitikk i Russland og innenlandske aktører i Russlands europeiske naboland former Russlands handlinger.

Prosjektmedarbeidere (OsloMet)

Laster inn ...

Samarbeidspartnere