English version
Jørn Holm-Hansen

Jørn Holm-Hansen

Kort om

Jørn Holm-Hansen er dr. polit., statsviter og Forsker I. Hans akademiske spesialfelt er politikk og forvaltning i Russland, Polen og andre av EUs øst- og sentraleuropeiske medlemsland, samt Vest-Balkan. Innen oppdragsforskning er Holm-Hansen mye brukt som evaluator, særlig av bistand og demokratistøtte.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Land

Litauen   Polen   Russland   Slovakia   Ukraina   Bosnia-Hercegovina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lytovchenko, Artëm; Boiko, Dmitryi; Yashkina, Daria; Holm-Hansen, Jørn (2021). The Discourse of Moderation and Cohesion as an Effective Electoral Tool: Sluha Narodu in Ukraine’s 2019 Parliamentary Campaign. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 5. s. 111-141. Palgrave Macmillan.

Holm-Hansen, Jørn; Kropp, Sabine (2021). The Regional Diversity of Ukraine: Can Federalization Be Achieved?. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 2. s. 23-53. Palgrave Macmillan.

Holm-Hansen, Jørn (2020). Vold i nære relasjoner som tema i russisk og polsk politikk – De nasjonalkonservative utfordres i kjernesak. Tidsskrift for kjønnsforskning .
https://www.idunn.no/tfk/2020/04/vold_i_naere_rela...

Prisiazhniuk, Daria; Holm-Hansen, Jørn (2019). Reforms in the Field of Pensions, Education and Housing, as Portrayed in the Russian Mass Media. Russian Politics . Vol. 4.

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel; Aasland, Aadne; Cook, Linda (2019). Welfare reform, protest and stability in the light of reforms of old-age pensions, housing and primary education. Russian Politics . Vol. 4.

Cook, Linda J.; Holm-Hansen, Jørn; Kivinen, Markku; Kuhnle, Stein (2019). Introduction: The Russian welfare state in a time of economic stagnation. Russian Politics . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/1956/23741

Holm-Hansen, Jørn (2017). Child Welfare Policies: Civil Society Contributions Without Return?. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 6. Palgrave Macmillan.

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Climate change adaptation: governance in a fragmented and unsettled policy area. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 5. Palgrave Macmillan.

Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Kropp, Sabine (2017). The Russian state as network manager: a theoretical framework. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 2. Palgrave Macmillan.

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (2017). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. ISBN: 978-3-319-61701-5. Palgrave Macmillan.
http://www.palgrave.com/gb/book/9783319617015

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig