English version

Svar på klimaendringer i Banská Bystrica, Slovakia

Prosjektet dreier seg om å utarbeide den slovakiske byen Banská Bystricas handlingsplan for klimatiltak.

Om prosjektet

Den slovakiske byen Banská Bystrica skal utforme en handlingsplan for klimatiltak (APMA). NIBRs bidrag er hovedsakelig å gjøre de slovakiske partnerne kjent med norske erfaringer med klimapolitikk på bynivå og på basis av dette gi innspill til handlingsplanen.