English version
Aadne Aasland

Aadne Aasland

Kort om

Aadne Aasland forsker på sosial velferd, migrasjon og integrering, etnisitet og mangfold, og har hatt utstrakt prosjektarbeid i Russland, Ukraina og de baltiske land. For tiden leder han et prosjekt om norsk samarbeid med Russland innenfor helse og velferd i Barentsregionen (RE:Barents) og deltar i et prosjekt om hvordan Russland fremmer sine interesser i Norge og Vest-Europa (PRORUSS). Nylig avsluttet Aadne et større prosjekt om håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU). De siste årene har han også arbeidet med spørsmål omkring migrasjon og integrering av innvandrere i Norge og deltar nå i et fireårig prosjekt om utvandring fra Norge (EXIT Norway). Han leder et fire-årig (2023-27) forskningsprosjekt om integrering av ukrainske flyktninger i det norske arbeidsmarkedet (UKRINT). Aadne har flere publikasjoner omkring etnisitetsspørsmål i Baltikum og skrev sin doktoravhandling ved Institute of Russian and East European Studies, Universitetet i Glasgow, om russisk etnisk identitet og etnisitetspolitikk i Latvia. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og analyse av større surveyundersøkelser. Aadne er leder for UKRAINETT, et norsk nettverk for forskning på Ukraina.

Fagområder

Emner

Migrasjon   Etnisitet   Levekår   HIV/AIDS   Velferdspolitikk   Samstyring

Regioner

Øst-Europa

Land

Latvia   Nepal   Russland   Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gubrium, Erika ; Aasland, Aadne ; Lindskog, Benedikte V ; López Arteaga, Erika Garcia; Mikheev, Igor (2024). “It Seemed Like Forever!” Shrinking Spaces of Conviviality at the Border of Norway and Russia. 20 s. Journal of Borderlands Studies.
https://doi.org/10.1080/08865655.2024.2307608

Holm-Hansen, Jørn ; Aasland, Aadne (2024). "Cross-Border Cooperation Against the Odds? Russian and Norwegian Grassroots Organizations in a Changed Geopolitical Environment". Journal of Northern Studies. Vol. 16.
https://doi.org/10.36368/jns.v16i1.580

Deineko, Oleksandra ; Aasland, Aadne (2024). From Decentralization to Wartime Resistance: Building a Cohesive Ukraine. Romanova, Valentyna; Umland, Andreas (Red.). Ukraine's Decentralization: Challenges and Implications of the Local Governance Reform after the Euromaidan Revolution. s. 227-256. Ibidem-Verlag.
https://www.ibidem.eu/en/Series/Society-Politics/S

Lynnebakke, Brit; Aasland, Aadne (2022). Striking roots: Place attachment of international migrants, internal migrants and local natives in three Norwegian rural municipalities. 10 s. Journal of Rural Studies. Vol. 94.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.07.021

Aasland, Aadne ; Deineko, Oleksandra ; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2022). РЕФОРМИ І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ ГРОМАДЯН. The Ideology and Politics Journal (IPJ). Vol. 22.
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.03.00009

Aasland, Aadne ; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra ; Zaporozjtsjenko, Ruslan (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. The Ideology and Politics Journal (IPJ). Vol. 22.
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.03.00006

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2022). ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ: СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ. ВСТУП. The Ideology and Politics Journal (IPJ). Vol. 22.
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.03.00001

Myhre, Marthe Handå ; Aasland, Aadne ; Holm-Hansen, Jørn (2022). ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea. 24 s. European Politics and Society.
https://doi.org/10.1080/23745118.2022.2103286

Aasland, Aadne ; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra (2022). Dimensions of Social Cohesion in a Transitional Society: The Case of Ukraine. 25 s. Europe-Asia Studies.
https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2136625

Aasland, Aadne ; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2021). Citizens’ perspectives: Reform and social cohesion in Ukraine’s border regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig