Aadne Aasland

Aadne Aasland

Kort om

Aadne Aasland har de seneste årene hovedsakelig arbeidet med spørsmål knyttet til velferd og migrasjon, med Russland og de baltiske land som spesialområde. For tiden arbeider han blant annet på prosjekter om nettverksstyring i Russland og lokale forvaltningsreformer i Ukraina. Nylig avsluttet Aadne et større norsk-russisk prosjekt om HIV-forebygging i Nordvest-Russland. De siste årene har han også arbeidet med spørsmål knyttet til migrasjon og integrering av innvandrere i Norge.

Aadne har flere publikasjoner omkring etnisitetsspørsmål i Baltikum og skrev sin doktoravhandling ved Institute of Russian & East European Studies, Universitetet i Glasgow, om russisk etnisk identitet i Latvia. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og analyse av større surveyundersøkelser. Disse omfatter temaer som sosial eksklusjon i Nepal, uformelle nettverk og korrupsjon i Sentral-, Øst- og Sørøst-Europa og arbeidsforhold blant hotellarbeidere i Osloregionen.

Fagområder

Emner

Migrasjon, Etnisitet, Levekår, HIV/AIDS, Velferdspolitikk, Samstyring

Regioner

Øst-Europa

Land

Latvia, Nepal, Russland, Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Søholt, Susanne; Aasland, Aadne (2019). Enhanced local-level willingness and ability to settle refugees: Decentralization and local responses to the refugee crises in Norway. 18 s. Journal of Urban Affairs .

Aasland, Aadne (2018). Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina. Nordisk Østforum . Vol. 32.
https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/articl...

Underthun, Anders; Aasland, Aadne (2018). Motivation, Migration and Non-standard Employment: A Survey Among Temporary Agency Workers. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 8.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/111156

Lyska, Oleksii; Aasland, Aadne (2018). Децентралізація в Україні: Порівняльний аналіз оцінок населення і депутатів місцевих рад у містах і об’єднаних територіальних громадах. Visnyk KhNU.

Zabko, Oksana; Aasland, Aadne; Endresen, Sylvi Birgit (2018). Facilitating labour migration from Latvia: strategies of various categories of intermediaries. Journal of ethnic and migration studies . Vol. 44.

Cook, Linda S.; Aasland, Aadne; Prisyazhnyuk, Daria (2017). The Russian pension system under quadruple influence. Problems of Post-Communism. Vol. 66.

Aasland, Aadne; Cook, Linda S.; Prisyazhnyuk, Daria (2017). Russian pension reform: Why so little engagement from below?. Laboratorium . Vol. 9.
http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/arti...

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2017). Patterns of governance in Russia: feedback of empirical findings into governance theory. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 8. Palgrave Macmillan.

Aasland, Aadne; Meylakhs, Anastasiya (2017). Adjusting the scope of interaction between state and civil society: HIV prevention among drug users. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 2. Palgrave Macmillan.

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (2017). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. ISBN: 978-3-319-61701-5. Palgrave Macmillan.
http://www.palgrave.com/gb/book/9783319617015

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig