English version
Aadne Aasland

Aadne Aasland

Kort om

Aadne Aasland forsker på sosial velferd, migrasjon, etnisitet og mangfold, med spesielt fokus på Russland, Ukraina og de baltiske land. For tiden arbeider han blant annet på et prosjekt om helsesamarbeid med Russland i Barentsregionen (RE:Barents) og et annet om hvordan Russland fremmer sine interesser i Norge og Vest-Europa (PRORUSS). Nylig avsluttet Aadne et større prosjekt om håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU). De siste årene har han også arbeidet med spørsmål omkring migrasjon og integrering av innvandrere i Norge og deltar nå i et fireårig prosjekt om utvandring fra Norge (EXIT Norway).
Aadne har flere publikasjoner omkring etnisitetsspørsmål i Baltikum og skrev sin doktoravhandling ved Institute of Russian and East European Studies, Universitetet i Glasgow, om russisk etnisk identitet og etnisitetspolitikk i Latvia. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og analyse av større surveyundersøkelser. Aadne er med i kjernegruppen for OsloMets senter for mangfoldsstudier (DISCO).

Fagområder

Emner

Migrasjon   Etnisitet   Levekår   HIV/AIDS   Velferdspolitikk   Samstyring

Regioner

Øst-Europa

Land

Latvia   Nepal   Russland   Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2022). РЕФОРМИ І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ ГРОМАДЯН. Ideology and Politics. Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozjtsjenko, Ruslan (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Ideology and Politics. Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2022). ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ: СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ. ВСТУП. Ideology and Politics. Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra (2022). Dimensions of Social Cohesion in a Transitional Society: The Case of Ukraine. 25 s. Europe-Asia Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668...

Myhre, Marthe Handå; Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn (2022). ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea. 24 s. European Politics and Society .

Lynnebakke, Brit; Aasland, Aadne (2022). Striking roots: Place attachment of international migrants, internal migrants and local natives in three Norwegian rural municipalities. Journal of Rural Studies . Vol. 94.
https://hdl.handle.net/11250/3030856

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2021). Citizens’ perspectives: Reform and social cohesion in Ukraine’s border regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 9. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozhets, Ruslan (2021). Decentralization, Social Cohesion and Ethno-Cultural Diversity in Ukraine’s Border Regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 6. s. 143-170. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2021). Political Reforms in Ukraine and Their Effects on Social Cohesion—A Conceptualization. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 1. s. 1-22. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (2021). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. ISBN: 978-3-030-80970-6. 272 s. Palgrave Macmillan.
https://uni.oslomet.no/rebarents

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig