English version
Aadne Aasland

Aadne Aasland

Kort om

Aadne Aasland har de seneste årene hovedsakelig arbeidet med spørsmål knyttet til velferd og migrasjon, med Russland og de baltiske land som spesialområde. For tiden arbeider han blant annet på prosjekter om nettverksstyring i Russland og lokale forvaltningsreformer i Ukraina. Nylig avsluttet Aadne et større norsk-russisk prosjekt om HIV-forebygging i Nordvest-Russland. De siste årene har han også arbeidet med spørsmål knyttet til migrasjon og integrering av innvandrere i Norge.

Aadne har flere publikasjoner omkring etnisitetsspørsmål i Baltikum og skrev sin doktoravhandling ved Institute of Russian & East European Studies, Universitetet i Glasgow, om russisk etnisk identitet i Latvia. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og analyse av større surveyundersøkelser. Disse omfatter temaer som sosial eksklusjon i Nepal, uformelle nettverk og korrupsjon i Sentral-, Øst- og Sørøst-Europa og arbeidsforhold blant hotellarbeidere i Osloregionen.

Fagområder

Emner

Migrasjon   Etnisitet   Levekår   HIV/AIDS   Velferdspolitikk   Samstyring

Regioner

Øst-Europa

Land

Latvia   Nepal   Russland   Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2021). Citizens’ perspectives: Reform and social cohesion in Ukraine’s border regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 9. Palgrave Macmillan.
https://www.springer.com/in/book/9783030809706

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozhets, Ruslan (2021). Decentralization, Social Cohesion and Ethno-Cultural Diversity in Ukraine’s Border Regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 6. s. 143-170. Palgrave Macmillan.
https://www.springer.com/in/book/9783030809706

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2021). Political Reforms in Ukraine and Their Effects on Social Cohesion—A Conceptualization. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 1. s. 1-22. Palgrave Macmillan.
https://www.springer.com/in/book/9783030809706

Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (2021). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. ISBN: 978-3-030-80970-6. 272 s. Palgrave Macmillan.
https://uni.oslomet.no/rebarents

Aasland, Aadne; Lyska, Oleksii (2020). Signs of Progress: Local Democracy Developments in Ukrainian Cities. Shelest, Hanna; Rabinovych, Maryna (Red.). Decentralization, Regional Diversity, and Conflict: The Case of Ukraine. Chapter 10. s. 283-310. Palgrave Macmillan.
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030417642

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (2020). Agents of centralization? Local School administrations and contested School closures in Norwegian rural districts. Journal of Rural Studies .

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (2019). Boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i Distrikts-Norge. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 2.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning...

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel; Aasland, Aadne; Cook, Linda (2019). Welfare reform, protest and stability in the light of reforms of old-age pensions, housing and primary education. Russian Politics . Vol. 4.

Aasland, Aadne; Kropp, Sabine; Meylakhs, Anastasiya (2019). Between Collaboration and Subordination: State and Non-state Actors in Russian Anti-drug Policy. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations .
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs1...

Haug, Marit; Aasland, Aadne; Aasen, Berit (2019). Attitudes Towards Women’s Participation in Local Politics in South Asia. Forum for Development Studies .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig