English version

Arbeidsutleiebedrifters påvirkning på maktbalansen i arbeidslivet

Prosjektet hadde som formål å analysere hvordan arbeidsutleiebedrifter påvirker maktbalansen i arbeidslivet.

Globalisering og dens påvirkning på arbeidslivet er en utfordring for det norske velferdssamfunnet. Fenomenet arbeidsutleie er kanskje den viktigste kvalitative endringen kapitalismen har gjennomgått, og gjennom å være knyttet til globaliseringsprosesser er det forbundet med endringer i det norske arbeidsmarkedet og organiseringen av partsforhold. Prosjektet har som formål å analysere hvordan arbeidsutleiebedrifter påvirker maktbalansen i arbeidslivet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...