English version
Anders Underthun

Anders Underthun

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Digitalisering   Kompetanseheving   Partsrelasjoner   Arbeidsplassrelasjoner   Fagforeningsstrategier   Atypisk arbeid   Regional innovasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gialis, Stelios; Paitaridis, Dimitris; Seretis, Stergios; Ioannidis, Alexis; Underthun, Anders (2020). In what terms and at what cost resilient? 'Unregulated flexibilization' in regional 'troubled waters'. European Planning Studies . Vol. 28.

Ingelsrud, Mari Holm; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 14. s. 285-301. Routledge.

Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (2019). The formation and destabilization of the standard employment relationship in Norway: The contested politics and regulation of temporary work agencies. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 16. s. 320-338. Routledge.

Underthun, Anders; Drange, Ida (2019). Bargaining for continuing education: A Norwegian case of 'lifelong learning unionism'. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 9. s. 178-193. Routledge.

Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders; Zampoukos, Kristina (2019). Changing workplace geographies: Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Environment and planning A . Vol. 51.

Underthun, Anders; Aasland, Aadne (2018). Motivation, Migration and Non-standard Employment: A Survey Among Temporary Agency Workers. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 8.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/111156

Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/10037/13666

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

Underthun, Anders; Jordhus-Lier, David Christoffer (2018). Liminality at Work in Norwegian Hotels. Tourism Geographies. Vol. 20.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1461668...

Gialis, Stelios; Gourzis, Kostas; Underthun, Anders (2017). ‘Going under-employed’: Industrial and regional effects, specialization and part-time work across recession-hit Southern European Union regions. European Urban and Regional Studies . Vol. 25.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/096977...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig