English version
Anders Underthun

Anders Underthun

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Digitalisering   Kompetanseheving   Partsrelasjoner   Arbeidsplassrelasjoner   Fagforeningsstrategier   Atypisk arbeid   Regional innovasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henningsen, Erik ; Underthun, Anders (2023). Richard Sennett: Arbeid og den nye kapitalismen. ISBN: 978-82-02-67896-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk.

Aksnes, Siri Yde ; Underthun, Anders ; Hansen, Per Bonde (2023). Constructing New Organizational Identities in a Post-pandemic Return: Managerial Dilemmas in Balancing the Spatial Redesign of Telework with Workplace Dynamics and the External Imperative for Flexibility. Bergum, Svein; Peters, Pascale; Vold, Aud Tone (Red.). Virtual Management and the New Normal: New Perspectives on HRM and Leadership since the COVID-19 Pandemic. s. 59-78. Palgrave Macmillan.

Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders (2021). Fleksibel bemanning og fragmenterte fellesskap på hoteller og varelagre. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 127-144. Cappelen Damm Akademisk.

Gialis, Stelios; Paitaridis, Dimitris; Seretis, Stergios; Ioannidis, Alexis; Underthun, Anders (2020). In what terms and at what cost resilient? 'Unregulated flexibilization' in regional 'troubled waters'. 27 s. European Planning Studies. Vol. 28.
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1677563

Ingelsrud, Mari Holm ; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde ; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders ; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 285-301. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-20

Underthun, Anders ; Drange, Ida (2019). Bargaining for continuing education: A Norwegian case of 'lifelong learning unionism'. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 178-193. Routledge.

Hansen, Per Bonde ; Underthun, Anders (2019). The formation and destabilization of the standard employment relationship in Norway: The contested politics and regulation of temporary work agencies. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 320-338. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-22

Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders ; Zampoukos, Kristina (2019). Changing workplace geographies: Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Environment and Planning A: Economy and Space. Vol. 51.
https://doi.org/10.1177/0308518X18787821

Underthun, Anders ; Svare, Helge ; Gausdal, Anne Haugen (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05

Underthun, Anders ; Jordhus-Lier, David Christoffer (2018). Liminality at Work in Norwegian Hotels. Tourism Geographies: an international journal of tourism space, place and environment. Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1314546

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig