English version
Anders Underthun

Anders Underthun

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Digitalisering   Kompetanseheving   Partsrelasjoner   Arbeidsplassrelasjoner   Fagforeningsstrategier   Atypisk arbeid   Regional innovasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aksnes, Siri Yde; Underthun, Anders; Hansen, Per Bonde (2023). Constructing New Organizational Identities in a Post-pandemic Return: Managerial Dilemmas in Balancing the Spatial Redesign of Telework with Workplace Dynamics and the External Imperative for Flexibility. Bergum, Svein; Peters, Pascale; Vold, Aud Tone (Red.). Virtual Management and the New Normal: New Perspectives on HRM and Leadership since the COVID-19 Pandemic. Chapter 4. s. 59-78. Palgrave Macmillan.

Henningsen, Erik; Underthun, Anders (2023). Richard Sennett: Arbeid og den nye kapitalismen. ISBN: 978-82-02-67896-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk.

Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders (2021). Fleksibel bemanning og fragmenterte fellesskap på hoteller og varelagre. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. Kapittel 6. s. 127-144. Cappelen Damm Akademisk.

Gialis, Stelios; Paitaridis, Dimitris; Seretis, Stergios; Ioannidis, Alexis; Underthun, Anders (2020). In what terms and at what cost resilient? 'Unregulated flexibilization' in regional 'troubled waters'. European Planning Studies . Vol. 28.

Ingelsrud, Mari Holm; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 14. s. 285-301. Routledge.

Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (2019). The formation and destabilization of the standard employment relationship in Norway: The contested politics and regulation of temporary work agencies. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 16. s. 320-338. Routledge.

Underthun, Anders; Drange, Ida (2019). Bargaining for continuing education: A Norwegian case of 'lifelong learning unionism'. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 9. s. 178-193. Routledge.

Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders; Zampoukos, Kristina (2019). Changing workplace geographies: Restructuring warehouse employment in the Oslo region. Environment and Planning A: Economy and Space . Vol. 51.

Underthun, Anders; Aasland, Aadne (2018). Motivation, migration, and nonstandard employment: A survey among temporary agency workers. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 8.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/111156

Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/10037/13666

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig