Konsekvenser ved økt andel deltidsstillinger i bussbransjen

Dette prosjektet skal undersøke konsekvenser av økt andel av deltidsstillinger i bussbransjen i distrikts-Norge.

På oppdrag fra VY Buss skal AFI undersøke hvordan tilbudet om deltidsstillinger påvirker ansattes jobbtilfredshet, motivasjon, sykefravær og organisering av ruter og arbeidstid: 

Prosjektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. De kvalitative metodene består fortrinnsvis av forskningsintervjuer, og en gjennomgang av sentrale dokumenter knyttet til offentlige anskaffelser i bransjen. De kvantitative metodene består av analyse av registerdata fra SSB, og en kort spørreundersøkelse til ansatte i Vy Buss.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.