Konsekvenser ved økt andel deltidsstillinger i bussbransjen

Dette prosjektet skal undersøke konsekvenser av økt andel av deltidsstillinger i bussbransjen i distrikts-Norge.

På oppdrag fra VY Buss skal AFI undersøke hvordan tilbudet om deltidsstillinger påvirker ansattes jobbtilfredshet, motivasjon, sykefravær og organisering av ruter og arbeidstid: 

Prosjektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. De kvalitative metodene består fortrinnsvis av forskningsintervjuer, og en gjennomgang av sentrale dokumenter knyttet til offentlige anskaffelser i bransjen. De kvantitative metodene består av analyse av registerdata fra SSB, og en kort spørreundersøkelse til ansatte i Vy Buss.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Forskningsnyheter

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.