English version

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI er et tverrfaglig oppdragsforskningsinstitutt som driver forskning på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.

AFIs forskere i tall

Forskere

53

Publ. poeng (2018)

77

Stipendiater

5

MSCA-fellows

3

Ferske AFI-publikasjoner

Anders Underthun og Mari Holm Ingelsrud: Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging. AFI-rapport 07/2019

Eirin Pedersen, Jannike Gottschalk Ballo og Wendy Nilsen: Utprøvingen av Familie for første gang. Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse-family partnership i Norge. AFI-rapport 06/2019

Grete Wangen: Veier mot målet - arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. AFI-rapport 04/2019

Kjetil Frøyland og Robert Salomon: Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. AFI FoU-resultat 09/2019

Siste vitenskapelige publikasjoner