English version

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI driver tverrfaglig forskning på aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse, med utgangspunkt i samfunnsvitenskap.

AFIs forskere i tall

Forskere

54

Publ. poeng (2019)

69

Stipendiater

6

MSCA-fellows

3

Ferske AFI-publikasjoner

Siste vitenskapelige publikasjoner