Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI er et tverrfaglig oppdragsforskningsinstitutt som driver forskning på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.

AFIs forskere i tall

Forskere

53

Publ. poeng (2018)

77

Stipendiater

5

MSCA-fellows

3

Ferske AFI-publikasjoner

Heidi Enehaug, Pål Klethagen og Øystein Spjelkavik: Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2. FoU-resultat 05/2019

Christin Thea Wathne, Niri Talberg og Helene Gundhus: Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum. AFI-rapport 01/2019

Eivind Falkum, Per Bonde Hansen, Mari Holm Ingelsrud, Bitten Nordrik og Christin Thea Wathne: Medbestemmelsesbarometeret 2019. FoU-resultat 01/2019

Siste vitenskapelige publikasjoner