English version

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI driver tverrfaglig forskning på aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse, med utgangspunkt i samfunnsvitenskap.

AFIs forskere i tall

Forskere
50

årsverk 2020

Stipendiater
7
Omsetning 2020
72

millioner kroner

Publikasjonspoeng
53

i 2020

Ferske AFI-publikasjoner

Finn AFI-rapporter og FoU-resultater i vår publikasjonsoversikt

Siste vitenskapelige publikasjoner