Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI er et tverrfaglig oppdragsforskningsinstitutt som driver forskning på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.

AFIs forskere i tall

Forskere

53

Publ. poeng (2018)

77

Stipendiater

5

MSCA-fellows

3

Ferske AFI-publikasjoner

Kjetil Frøyland og Robert Salomon: Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. AFI FoU-notat 09/2019

Tatiana Maximova-Mentzoni m.fl.: Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere. AFI-rapport 02/2019

Kjetil Frøyland og Eirin Pedersen: Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. AFI FoU-resultat 07/2019

Mari Holm Ingelsrud og Eivind Falkum: Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. AFI FoU-resultat 05/2019

Siste vitenskapelige publikasjoner