Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI er et tverrfaglig oppdragsforskningsinstitutt som driver forskning på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.

AFIs forskere i tall

Forskere

53

Publ. poeng (2018)

77

Stipendiater

5

MSCA-fellows

3

Ferske AFI-publikasjoner

Kjetil Frøyland og Eirin Pedersen: Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. AFI FoU-notat 07/2019

Mari Holm Ingelsrud og Eivind Falkum: Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. AFI FoU-notat 05/2019

Heidi Enehaug, Pål Klethagen og Øystein Spjelkavik: Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2. AFI FoU-notat 04/2019

Anders Underthun, Mari Holm Ingelsrud og Arild Steen: Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering. AFI-rapport 03/2019

Siste vitenskapelige publikasjoner