Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Hos AFI finner du blant annet sosiologer, filosofer, psykologer, historikere, sosionomer, ingeniører, demografer og antropologer som forsker på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.

AFIs forskere i tall

Forskere

54

Med ph.d.

34

Stipendiater

5

MSCA-fellows

2

Siste vitenskapelige publikasjoner

Ferske AFI-publikasjoner

Kjetil Frøyland, Tanja Haraldsdottir Nordberg og Oda Nedregård: Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA). AFI-rapport 2018:06

Mari Ingelsrud og Eivind Falkum: Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018. FoU-resultat 02/2019

 Christer Hyggen, Ingar Brattbakk, Elling Borgeraas: Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering. NOVA-rapport 2018:11