Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI er et tverrfaglig oppdragsforskningsinstitutt som driver forskning på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.

AFIs forskere i tall

Forskere

53

Publ. poeng (2018)

77

Stipendiater

5

MSCA-fellows

2

Ferske AFI-publikasjoner

Christin Thea Wathne, Niri Talberg og Helene Gundhus: Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum. AFI-rapport 01/2019

Eivind Falkum, Per Bonde Hansen, Mari Holm Ingelsrud, Bitten Nordrik og Christin Thea Wathne: Medbestemmelsesbarometeret 2019. FoU-resultat 01/2019

Kjetil Frøyland, Tanja Haraldsdottir Nordberg og Oda Nedregård: Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA). AFI-rapport 06/2018

Siste vitenskapelige publikasjoner