English version

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

AFI driver tverrfaglig forskning på aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse, med utgangspunkt i samfunnsvitenskap.

AFIs forskere i tall

Forskere
50

årsverk 2020

Stipendiater
7
Omsetning 2020
72

millioner kroner

Publikasjonspoeng
53

i 2020

Forskningsgrupper

 • Arbeid, ledelse og mestring

  Denne forskningsgruppen kombinerer kunnskap om arbeidslivets overordnede utvikling med kompetanse innen ledelsesforskning, arbeidsmiljøforskning og konflikthåndtering.

 • Arbeid, helse og inkludering

  Denne forskningsgruppen forsker på temaer som innsatser og strategier for inkludering av marginale grupper i arbeidslivet, arbeidsplassens og arbeidsmiljøets betydning for inkludering, arbeidsdeltagelse, sykefravær, helse og mangfold.

 • Innovasjon og virksomhetsutvikling

  Denne forskningsgruppen har fokus på samarbeidsbasert innovasjon og utvikling i virksomheter, kommuner, nettverk, klynger og regioner.

 • Velferdsstatens organisering

  Denne forskningsgruppen skal bringe frem forskningsbasert kunnskap om målrettet endrings - og utviklingsarbeid innen offentlig tjenesteyting.

Lyden av Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Våre forskere gjester stadig OsloMets podkast, Viten og snakkis. Sett på deg øretelefonene og lytt til ett av våre innslag!

Hør AFIs podkastepisoder på vitenogsnakkis.oslomet.no

Siste vitenskapelige publikasjoner

Gyüre K, Tøge AG, Malmberg-Heimonen I. The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. Research on Social Work Practice. (December 2021).

Tanja H. Nordberg, Eirin Pedersen & Cathrine Egeland. Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet Discrimination? Consequences of pregnancy and parental leave in work life, Søkelys på arbeidslivet (Nr 03-04 2021)

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ian McShane, Bhavna Middha & José M. Ruano. Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madrid and Melbourne, Nordic Journal of Urban Studies (02/2021: 94-112).

Aina Landsverk Hagen og Bengt Andersen (red.) Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Cappelen Damm Akademisk (2021)

Bakkeli, Vidar Handling Tensions in Frontline Policy Implementation: Legitimating, Interpreting, and Shielding a Disruptive Intervention. International Journal of Public Administration. (January 2022)

Arbeidsforskningsinstituttet AFIs egne publikasjoner finner du under Publikasjoner.