Publikasjoner

Rapport og AFI-notat – definisjon

Rapport er et endelig forskningsresultat, de er større og mer omfattende enn notater og kommer gjerne i slutten av et prosjekt. De har ISBN-nummer, bilde på forsiden og må kvalitetssikres.

FoU-resultat byttet navn til AFI-notat fra 1. januar 2022. De er ikke fullt så omfattende som rapport, og kan gis ut underveis i et prosjekt. Det kan for eksempel være foreløpige resultater fra et utviklingsprosjekt. Notatene kvalitetssikres, men fremstår med litt enklere format, mer kortfattet kolofonside og de har ikke bilde på forsiden (det vil si alle har samme standardbilde). Fra 1.1.2022 har notatene også ISBN-nummer. 

2024

AFI-rapporter

2023

AFI-rapporter

AFI-notater

Politikknotater

2022

AFI-rapporter

AFI-notater

2021

AFI

AFI FoU-resultater

2020

AFI-rapporter

AFI FoU-resultater

Arbeidsnotater

2019

AFI-rapporter 

AFI FoU-resultater