AFIs stipendiater

Portrettbilde av mannlig stipendiat

Andreas Lillebråten

Tilknyttet prosjektet: COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg

Fagdisiplin: Statsvitenskap

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2027

Portrettbilde Andreas

Andreas Lillebråten Foto: Eivind Røhne

Fantastisk å få betalt for å fordype seg i et interessant tema

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet handler om bruk av langvakter i den kommunal helse- og omsorgsektoren. Dette går ut på at ansatte som jobber turnus har en komprimert arbeidstidsordning hvor de jobber lange vakter og blir kompensert med flere dager fri. Vi ønsker å se hvordan dette påvirker de ansatte og deres pasienter, men også under hvilke forutsetninger denne arbeidstidsordningen faktisk har en positiv effekt. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg tenker mye på AI-teknologi, og spesielt disse chatbotene. Akkurat nå er de til stor hjelp når det kommer til språk og koding, men om noen få år er muligens jeg og mange andre helt overflødige. 

Når på døgnet jobber du best?

Føler jeg har noen gylne timer på starten av arbeidsdagen hvor hodet fungerer best. Aller best jobber jeg rett før en tidsfrist. Uheldigvis skal ikke doktorgraden være ferdig før om fire år, så jeg kan nok ikke belage meg på den metoden. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg begynte som vitenskapelig assistent hos AFI for et par år siden, og har siden da jobbet på prosjektet jeg nå er ansatt som stipendiat på. Likte prosjektet veldig godt, og ville gjerne fortsette å jobbe med tematikken. Da var eneste mulighet å fortsette som stipendiat. Utover dette er det fantastisk å få betalt for å fordype seg i noe. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Jeg har mange givende samtaler i løpet av en arbeidsdag! Liker også at prosjektene vi jobber med er samarbeidsprosjekter, noe som passer meg godt. Hadde ikke likt og sittet alene på et kontor i fire år. 

Kontakt

Laster inn ...

Julie Ulstein

Tilknyttet prosjektet: Varig ansettelse av mennesker fra «utsatte grupper» i små og mellomstore bedrifter: en mixed-method-studie i Norge og Nederland (ENGAGE)

Fagdisiplin: Sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2023.

Julie Ulstein, stipendiat

Julie Ulstein Foto: Privat

Begynner midt i en pandemi

Fortell litt om prosjektet ditt!

Jeg er stipendiat i prosjektet ENGAGE ved AFI. Min del av prosjektet vil (mest sannsynlig) dreie seg om varigheten av arbeidsforhold for arbeidstakere med arbeidsvansker i små og mellomstore bedrifter. Jeg vil se på hvordan kjennetegn ved små og mellomstore bedrifter og de sosialpolitiske tjenestene arbeidstaker og bedrift benytter seg av påvirker arbeidsforholdets varighet. 

Du begynner midt i en pandemi – hvordan oppleves det?

Det føles veldig merkelig å begynne på et forskningsprosjekt midt i en pandemi, på hjemmekontor – heldigvis var jeg forberedt på det. Jeg er glad jeg er tilknyttet ENGAGE så jeg kan samarbeide med de andre prosjektdeltakerne, og ikke må skrive avhandlingen min i isolasjon. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg lurer på om pandemien har resultert i en uproporsjonal økning i permitteringer blant arbeidstakere med arbeidsvansker sammenlignet med den øvrige andelen av arbeidstakere. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg er veldig glad i å lese og å lære, og jeg liker veldig godt måten man arbeider på som forsker. Det er litt som å pusle et puslespill der man må definere den ytre rammen og innholdet ved hjelp av tidligere forskning. Puslespillet blir tydeligere etter som ny informasjon blir tilgjengelig gjennom teoriutvikling, hypotesetesting og analyse av data. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Jeg er glad i å jobbe teknisk, og er spesielt interessert i spillteori. Mitt drømmeprosjekt innebærer derfor å konstruere en spill-teoretisk modell om effekten av politiske inngrep på en form for atferd, generere hypoteser ved hjelp av datasimulasjoner, og til slutt teste modellen empirisk gjennom omfattende dataeksperimenter. 

Kontakt

Laster inn ...

Mari Amdahl Heglum

Tilknyttet prosjektet: Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

Fagdisiplin: Statsvitenskap/sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2023.

Portrett av Mari Heglum.

Foto: Bendik Stalheim Møller

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet mitt handler overordnet om årsaker til utenforskap blant ungdom og unge voksne. Jeg er tilknyttet et forskningsprosjekt ved AFI (Preventing sick leave and marginalization in young adults) som er finansiert av Forskningsrådet. Jeg vil beskrive forløpene til unge voksne som har vært utenfor arbeid og utdanning over lengre tid, og utforske hvordan oppvekstvilkår knyttet til familien og nabolaget spiller sammen og påvirker sjansen for å falle utenfor i voksen alder.

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Hvordan alt henger sammen med alt.

Når på døgnet jobber du best?

Aller best på ettermiddag og kveld, men det passer ikke helt inn med resten av livet, så jeg jobber vanligvis på dagtid. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

For meg er det et privilegium å få lov til å bruke tre år på å lære meg nye ting, jeg trives med selve arbeidsprosessen. Jeg liker å fordype meg, og bruke tid på å virkelig forstå hvordan ting henger sammen. Da kan jeg glemme tid og sted. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Det oppleves som et kollegialt sted, hvor folk tar vare på hverandre både sosialt og faglig. Det er også en veldig hyggelig og hjelpsom administrasjon, og generelt masse hyggelige og flinke folk som jeg kan lære masse av.  

Kontakt

Laster inn ...

Jannike Gottschalk Ballo

Tilknyttet prosjektet: Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Fagdisiplin: Sosiologi

Tidsramme: Har disputert

Jannike G. Ballo - stipendiat på AFI

Jannike Gottschalk Ballo Foto: K. Ziesler

Føles ikke som et soloprosjekt

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet handler overordnet om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Jeg utforsker kjønnsforskjeller i jobbdeltakelse blant funksjonshemmede og viktigheten av utdanning. I tillegg ser jeg på hvordan funksjonshemmede fordeler seg på næringer og yrker. Målet er å avdekke hvor potensialet for jobbdeltakelse for funksjonshemmede er størst, og hvilke faktorer som påvirker karriereløp.

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

 Jeg trives så godt med den langsiktige og selvstendige måten å jobbe på. I tillegg til at forskning på samfunnsutfordringer føles meningsfylt og viktig.

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Arbeidsmiljøet! Jeg opplever at både forskere og administrasjonen jobber tett sammen for å lykkes med prosjekter. Til tross for at et doktorgradsprosjekt i stor grad er et soloprosjekt, føles det ikke sånn på AFI. 

Høydepunktet i doktorløpet så langt?

Å innse at jeg faktisk får til å skrive artikler.

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Det må være et prosjekt som forsøker å forklare hvorfor vi fortsatt har så kjønnssegregerte arbeidsmarkeder i Skandinavia, og hvilke forutsetninger og tiltak som må til for å oppnå bedre likestilling. Aller helst med registerdata fra Norge, Sverige og Danmark. Kjønnssegregering er interessant og viktig fordi det påvirker forhold som arbeidsvilkår, lønnsdannelse, karrieremuligheter, sykefravær, samt forståelsen av kjønnsroller. Selv om det har vært forsket mye på dette før, er vi ikke ferdig før full likestilling er oppnådd.  

Kontakt

Laster inn ...

Camilla Stub Lundberg

Tilknyttet prosjektet: Sites of access – Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Fagdisiplin: Kriminologi

Tidsramme: Har disputert. Les om hennes avhandling her.

Camilla Stub Lundberg

Camilla Stub Lundberg Foto: K. Ziesler

Nysgjerrig på «snutenkning»

Fortell litt om prosjektet ditt!

Temaet er inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede. Det er et forskningsfelt som ofte tar for seg problemer, og undersøker hva som hindrer arbeidsdeltakelse for disse gruppene. Jeg prøver å snu på det, så jeg undersøker om funksjonshemning i enkelte tilfeller ikke bare oppfattes som problemer eller noe som krever tilrettelegging, men også som en verdsatt ressurs grunnet særegen erfaring, kvalifikasjon og/eller som ønsket i en «sosialt ansvar»-profil. Jeg intervjuer flere arbeidsgivere om dette. I tillegg skal jeg undersøke hvordan samarbeidet mellom arbeidsgiverne og NAV fungerer. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg lurer på om en «snutenkning», altså det å aktivt gå inn for å se ressurser og ikke bare utfordringer, kan bidra til at en løser opp i litt forutbestemte forestillinger om funksjonshemming i arbeidslivet. Videre om det er noen spesielle strategier som ledere bruker for å få dette til. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg har jobbet som rådgiver ved Statped, og fikk være med på å skrive artikler og rapporter for flere forskningsprosjekter. Sist arbeidet jeg ved Folkehelseinstituttet, som prosjektleder. Etter noen år som prosjektleder, da jeg fikk forsket litt samtidig, ønsket jeg å forske på fulltid. I tillegg har det med personligheten å gjøre. Jeg er nysgjerrig og analytisk. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Det er fint å ha tilgang til et faglig oppdatert miljø som er relatert til temaet jeg forsker på. AFI har mange produktive forskere, som er dyktige til å skrive artikler. Det er motiverende. I tillegg vil jeg fremheve en behjelpelig og dyktig administrasjon. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Drømmeprosjektet mitt… Det enkleste svaret er det jeg gjør nå! I neste runde vil jeg intervjue arbeidstakerne også. 

Kontakt

Laster inn ...

Ønsker du å bli stipendiat hos oss?

Vi lyser ut ledige stillinger når de dukker opp. Her finner du alle stillingsutlysninger ved OsloMet.

Gå til AFIs enhetsside og lær mer om oss.