AFIs stipendiater

Bøker

Kristine Martha Lescoeur

Tilknyttet prosjektet: Flex-IT – en kvalitativ og kvantitativ studie av teknologibruk på tvers av jobb og hjem (oslomet.no)

Fagdisiplin: Sosialpsykologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2027.

Portrettbilde Kristine, ute

Kristine Martha Lescoeur Foto: Nina Alnes Haslie

Hvor mye tid bruker vi egentlig på jobbmailen utenfor arbeidstiden?

Fortell litt om prosjektet ditt!

Smartteknologi gjør at vi kan jobbe når som helst og hvor som helst, noe som kan ha både positive og negative konsekvenser for jobb-hjem balanse og helse. Prosjektet mitt handler om hvordan det å være påkoblet jobb etter at arbeidsdagen er over påvirker utbrenthet, og hvilke mekanismer som kan forklare denne sammenhengen.

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Hvordan vi kan måle hvor mye tid folk faktisk bruker på jobbrelatert IT bruk utenfor arbeidstiden. Selvrapportering blir ofte brukt i forskningen, men det er et problem at man ofte undervurderer hvor mange ganger man har sjekket jobbmailen i løpet av en dag. 

Når på døgnet jobber du best?

Det varierer litt, men oppgaver som krever mye konsentrasjon og kreativitet liker jeg best å gjøre på ettermiddagen og kvelden. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg jobbet først som vitenskapelig assistent her på AFI, og fikk et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som forsker. Jeg likte arbeidsoppgavene og det at det var mye variasjon og fleksibilitet i hverdagen. Da det dukket opp en stipendiatstilling var jeg særlig interessert i tematikken, og fikk oppfordring av kollegaene mine til å søke. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Det er godt arbeidsmiljø og jeg har mange dyktige folk rundt meg som jeg kan lære av. I tillegg er det fint å være inkludert i en forskningsgruppe og ha muligheten til å jobbe på flere prosjekter. 

Kontakt

Laster inn ...

Andreas Lillebråten

Tilknyttet prosjektet: COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg (oslomet.no)

Fagdisiplin: Statsvitenskap

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2027

Portrettbilde Andreas

Andreas Lillebråten Foto: Eivind Røhne

Fantastisk å få betalt for å fordype seg i et interessant tema

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet handler om bruk av langvakter i den kommunal helse- og omsorgsektoren. Dette går ut på at ansatte som jobber turnus har en komprimert arbeidstidsordning hvor de jobber lange vakter og blir kompensert med flere dager fri. Vi ønsker å se hvordan dette påvirker de ansatte og deres pasienter, men også under hvilke forutsetninger denne arbeidstidsordningen faktisk har en positiv effekt. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg tenker mye på AI-teknologi, og spesielt disse chatbotene. Akkurat nå er de til stor hjelp når det kommer til språk og koding, men om noen få år er muligens jeg og mange andre helt overflødige. 

Når på døgnet jobber du best?

Føler jeg har noen gylne timer på starten av arbeidsdagen hvor hodet fungerer best. Aller best jobber jeg rett før en tidsfrist. Uheldigvis skal ikke doktorgraden være ferdig før om fire år, så jeg kan nok ikke belage meg på den metoden. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg begynte som vitenskapelig assistent hos AFI for et par år siden, og har siden da jobbet på prosjektet jeg nå er ansatt som stipendiat på. Likte prosjektet veldig godt, og ville gjerne fortsette å jobbe med tematikken. Da var eneste mulighet å fortsette som stipendiat. Utover dette er det fantastisk å få betalt for å fordype seg i noe. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Jeg har mange givende samtaler i løpet av en arbeidsdag! Liker også at prosjektene vi jobber med er samarbeidsprosjekter, noe som passer meg godt. Hadde ikke likt og sittet alene på et kontor i fire år. 

Kontakt

Laster inn ...

Julie Ulstein

Tilknyttet prosjektet: Varig ansettelse av mennesker fra «utsatte grupper» i små og mellomstore bedrifter: en mixed-method-studie i Norge og Nederland (ENGAGE)

Fagdisiplin: Sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2024.

Julie Ulstein, stipendiat

Julie Ulstein Foto: Privat

Begynner midt i en pandemi

Fortell litt om prosjektet ditt!

Jeg er stipendiat i prosjektet ENGAGE ved AFI. Min del av prosjektet vil (mest sannsynlig) dreie seg om varigheten av arbeidsforhold for arbeidstakere med arbeidsvansker i små og mellomstore bedrifter. Jeg vil se på hvordan kjennetegn ved små og mellomstore bedrifter og de sosialpolitiske tjenestene arbeidstaker og bedrift benytter seg av påvirker arbeidsforholdets varighet. 

Du begynner midt i en pandemi – hvordan oppleves det?

Det føles veldig merkelig å begynne på et forskningsprosjekt midt i en pandemi, på hjemmekontor – heldigvis var jeg forberedt på det. Jeg er glad jeg er tilknyttet ENGAGE så jeg kan samarbeide med de andre prosjektdeltakerne, og ikke må skrive avhandlingen min i isolasjon. 

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Jeg lurer på om pandemien har resultert i en uproporsjonal økning i permitteringer blant arbeidstakere med arbeidsvansker sammenlignet med den øvrige andelen av arbeidstakere. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg er veldig glad i å lese og å lære, og jeg liker veldig godt måten man arbeider på som forsker. Det er litt som å pusle et puslespill der man må definere den ytre rammen og innholdet ved hjelp av tidligere forskning. Puslespillet blir tydeligere etter som ny informasjon blir tilgjengelig gjennom teoriutvikling, hypotesetesting og analyse av data. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Jeg er glad i å jobbe teknisk, og er spesielt interessert i spillteori. Mitt drømmeprosjekt innebærer derfor å konstruere en spill-teoretisk modell om effekten av politiske inngrep på en form for atferd, generere hypoteser ved hjelp av datasimulasjoner, og til slutt teste modellen empirisk gjennom omfattende dataeksperimenter. 

Kontakt

Laster inn ...

Mari Amdahl Heglum

Tilknyttet prosjektet: Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

Fagdisiplin: Statsvitenskap/sosiologi

Tidsramme: Beregnet ferdig i 2025.

Portrett av Mari Heglum.

Foto: Bendik Stalheim Møller

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet mitt handler overordnet om årsaker til utenforskap blant ungdom og unge voksne. Jeg er tilknyttet et forskningsprosjekt ved AFI (Preventing sick leave and marginalization in young adults) som er finansiert av Forskningsrådet. Jeg vil beskrive forløpene til unge voksne som har vært utenfor arbeid og utdanning over lengre tid, og utforske hvordan oppvekstvilkår knyttet til familien og nabolaget spiller sammen og påvirker sjansen for å falle utenfor i voksen alder.

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Hvordan alt henger sammen med alt.

Når på døgnet jobber du best?

Aller best på ettermiddag og kveld, men det passer ikke helt inn med resten av livet, så jeg jobber vanligvis på dagtid. 

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

For meg er det et privilegium å få lov til å bruke tre år på å lære meg nye ting, jeg trives med selve arbeidsprosessen. Jeg liker å fordype meg, og bruke tid på å virkelig forstå hvordan ting henger sammen. Da kan jeg glemme tid og sted. 

Hva er bra med å være stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet?

Det oppleves som et kollegialt sted, hvor folk tar vare på hverandre både sosialt og faglig. Det er også en veldig hyggelig og hjelpsom administrasjon, og generelt masse hyggelige og flinke folk som jeg kan lære masse av.  

Kontakt

Laster inn ...

Ønsker du å bli stipendiat hos oss?

Vi lyser ut ledige stillinger når de dukker opp. Her finner du alle stillingsutlysninger ved OsloMet.

Gå til AFIs enhetsside og lær mer om oss.