English version
Person bakfra med hettegenser og hette over hodet

Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

Hvilke tidlige faktorer henger sammen med å falle utenfor utdanning og arbeid, og hvor effektivt klarer eksisterende metoder (Supported Employment / education) å forhindre dette?

Hele 14 millioner unge I alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid – såkalte NEETs på engelsk. Denne gruppen har høyere risiko for negative vansker som angst, depresjon og arbeidsledighet. Det er viktig å tilrettelegge for en sunn overgang fra skole til arbeidsliv for å unngå at unge i lengre tid faller fra videre utdanning eller arbeid. Det er likevel en mangel på kunnskap om hvilke tidlige faktorer som henger sammen med å falle utenfor utdanning og arbeid.

I arbeidspakke 1 skal vi derfor bruke nasjonale registre for å undersøke dette. Vi vil for eksempel undersøke om kompetanse (som tidlig arbeidserfaring og skoleprestasjon) og samfunnsmessige faktorer/velferdsløsninger (som helseøkonomisk variasjon i ulike bydeler og kommuner og frafallsordninger i skolen) kan beskytte ungdom fra å falle utenfor i lengre tid.

I arbeidspakke 2 vil vi evaluere et program som benytter seg av en «supported employment/education» metode for sårbare ungdommer i videregående skole. Her vil vi eksempelvis intervjue ungdommer og deres støttepersoner på to tidspunkt for å identifisere potensielle hemmere og fremmere for programmets "effekt".

 • Kontakt

   Laster inn ...
  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
   • Samarbeidspartnere

    • University of Ottawa, Ottawa, Canada
    • The Centre for Adolescent Health, Royal Children's Hospital, Melbourne, Australia
    • Det Nationale Forskningscener for Arbejdsmiljø, København, Danmark
    • Griffith University, Brisbane, Australia
    • Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.
    • Avdeling for Psykiske Lidelser, Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
    • Senter for Fruktbarhet og Helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
    • Psykologisk Institutt, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
    • Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo
    • Bjørknes Høyskole
    • Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet
    • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet - storbyuniversitetet