English version

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Denne forskningsgruppen har fokus på samarbeidsbasert innovasjon og utvikling i virksomheter, kommuner, nettverk, klynger og regioner.

Våre forskere jobber med mange og ulike felt, og vi har blant annet solide forskningsmiljøer innen feltet ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og innen by- og boligforskning.

Sentralt i tilnærmingen står den norske samarbeidsmodellen med bred medvirkning og samhandling mellom ulike aktører, regionalpolitiske virkemidler for innovasjon og organisering og ledelse av innovasjons- og utviklingsprosesser.

Vi arbeider i både privat og offentlig sektor, og tilnærmer oss arbeidslivets utfordringer gjennom perspektiver som medarbeiderdrevet innovasjon, sosial innovasjon, regional innovasjon og ansvarlig innovasjon (RRI).

Gruppen har en bred faglig sammensetning og preges av en praksisnær og handlingsorientert forskningsform, herunder aksjonsforskning. Vi tilbyr kartlegginger, analyser, casestudier og forskningsbasert støtte i endringsprosesser, samt fasilitering av dialogkonferanser, foresightprosesser, ideverksteder, med mer.

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...