Ren tilstedeværelse – partssamarbeid i renholdsbransjen i Norge

Hovedmålet med prosjektet er å revitalisere og styrke partssamarbeidet i bedrifter innen renholdsbransjen i Norge.

Ren Tilstedeværelse er et utviklingsprosjekt av topartssamarbeidet i renholdsbransjen og er eid av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel (NHO SH) i fellesskap.

Prosjekteierne ønsker at prosjektet skal bidra med å tette gapet mellom de utfordringene som bransjen preges av i dag og målet om en synlig, kompetent og verdsatt bransje. Prosjektet er finansiert av Hovedorganisasjonenes fellestiltak, et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO som gir støtte til utviklingsaktivitet i norske bedrifter blant annet tilknyttet partssamarbeid.

Prosjektets deltagere er representanter fra 10 virksomheter i spennet fra regionsbaserte virksomheter til konserner som leverer tjenester over hele landet. Fra hver av virksomhetene er det minst en leder og en tillitsvalgt med. Prosjektet startet opp med en «kick off» i juni 2023 og forventes avsluttet i september 2025.

Gjennom prosjektperioden vil det bli arrangert samlinger, Teams-baserte workshops og bedriftsbesøk. AFIs rolle i prosjektet er følgeforskning – som innebærer at resultatene fra forskningen brukes til å starte praktiske tiltak under medvirkning av forskerne selv.

 • Prosjektmedlemmer

  Laster inn ...
 • Underprosjekter

  Innen rammen av det partssammensatte prosjektet «Renhold på dagtid»:

  • Ren tilstedeværelse Østlandske
   Tidsramme: 01.01.2024 – 31.12.2024
   Oppdragsgiver: Østlandske Rengjøring AS
  • Ren tilstedeværelse Conluo
   Tidsramme: 01.01.2024 – 31.12.2024
   Oppdragsgiver: Conluo Facility Services AS
 • Publikasjoner

  Elin Moen Dahl, Inger Marie Hagen og Arne Lindseth Bygdås (2024): Partssamarbeid i renholdsbransjen (oda.oslomet.no). AFI-rapport: 2024:02

Kontakt

Laster inn ...