Medbestemmelsesbarometeret

AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), Legeforeningen, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

Publikasjoner

Les den siste rapporten her: Medbestemmelsesbarometeret 2022: Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer (oda.oslomet.no)

 • Prosjektmedarbeidere

   Laster inn ...

  Fra prosjektet

  Tre unge mennesker sitter rundt samme bord bak hver sin skjerm og jobber
  Små forhold på arbeidsplassen gir høy tillit

  Ansatte ved små arbeidsplasser rapporterer om høyere grad av tillit til ledere og kollegaer enn ansatte i større bedrifter gjør.