Medbestemmelsesbarometeret

Prosjektet utforsker problemstillinger knyttet til medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassen.

Barometeret tar sikte på å fange opp endringer i oppfatninger om arbeidsorganisering, ledelse og den norske samarbeidsmodellen.

Vi forsker blant annet på følgende temaer:

Barometeret bygger på kvalitative og kvantitative metoder og data.

Medbestemmelsesbarometeret ble etablert i 2016 og eies i dag av et partnerskap bestående av Legeforeningen, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Politiets Fellesforbund og Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet.

Siste publikasjoner

Les den siste rapporten her: Medbestemmelsesbarometeret 2023: Organisering av arbeidsgiveriet. – HRs rolle i partssamarbeidet. (oda.oslomet).