Medbestemmelsesbarometeret

AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv.

Om prosjektet

Presentasjon av funn til partnerskapet Medbestemmelsesbarometeret, Lederne, Politiets Fellesforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk/FLT, Forskerforbundet, Legeforeningen og Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE).

 • Prosjektmedarbeidere

   Laster inn ...

  Nytt fra prosjektet

  liten bedrift
  Små forhold på arbeidsplassen gir høy tillit

  – Smått er godt, slår forskerne bak årets Medbestemmelsesbarometer fast. Ansatte ved små arbeidsplasser rapporterer om høyere grad av tillit til ledere og kollegaer enn ansatte i større bedrifter gjør.