English version
Inger Marie Hagen

Inger Marie Hagen

Forskningsprosjekter

  • Medbestemmelsesbarometeret

    AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), Legeforeningen, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

Vitenskapelige publikasjoner

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). Vårens vakreste eventyr. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). På vår vakt. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). Lokalt miljøsamarbeid og sentral forankring. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Grønne tariffavtaler og lokalt samarbeid. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Tariffavtalens muligheter - tillit og legitimitet. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Employee representatives on company boards-Hostages, renegades or fierce opponents?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (2020). Grønne tariffavtaler. ISBN: 9788205538900. 232 s. Gyldendal Akademisk.

Rose, Caspar; Hagen, Inger Marie (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European journal of industrial relations . Vol. 25.

Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?. Waddington, Jeremy (Red.). European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power.. Kapittel 6.

Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?. Bulletin of Comparative Labour Relations .
http://www.wildy.com/isbn/9789041192028/european-b...

Hagen, Inger Marie; Jensen, Ragnhild Steen (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer - European Review of Labour and Research .

Hagen, Inger Marie; Svarstad, Elin (2018). 15 år med anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse - fortsatt aktive direktører og passive styrer?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 21.

Hagen, Inger Marie (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer :. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Hagen, Inger Marie; Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.

Hagen, Inger Marie (2015). Participation and Co-Determination: Why Some Arrangements Fail and Others Prevail. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. 5. s. 77-95. De Gruyter Open.

Hagen, Inger Marie (2014). Kapittel 7. Hauptmeier, Marco; Vidal, Matt (Red.). Comparative Political Economy of Work. Kapittel 7. Palgrave Macmillan.

Hagen, Inger Marie; Mulder, Bernard Johann (2013). Transnational Employee Representation on Company Boards: the Scandinavian Model. Ales, Edoardo; Senatori, Iacopo (Red.). The Transnational Dimension of Labour Relations. A New Order in the Making?. Kapittel. s. 135-170. G. Giappichelli Editore.

Hagen, Inger Marie; Mulder, Bernard Johann (2012). Why stakeholders?. Vitols, Sigurt; Heuschmid, Johannes (Red.). European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach. Vol. II. Kapittel. s. 41-70.

Hagen, Inger Marie (2011). Employee-elected directors on company boards : stakeholder representatives or the voice of labor?. Blanpain, Roger (Red.). Rethinking corporate governance : from shareholder to stakeholder value. Book chapter. s. 121-140. Wolters Kluwer.

Trygstad, Sissel Charlotte; Hagen, Inger Marie (2009). Local flexicurity: resolving the conflict between direct and representativ participation. Transfer - European Review of Labour and Research .

Huse, Morten; Nielsen, Sabina Tacheva; Hagen, Inger Marie (2009). Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics . Vol. 89.

Trygstad, Sissel Charlotte; Hagen, Inger Marie (2007). Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter. Idealer, realiteter og utfordringer. Dølvik, Jon Erik; Fløtten, Tone; Hernes, Gudmund; Hippe, Jon (Red.). Hamskifte. Den norske modellen i endring. 7. s. 169-194. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie; Huse, Morten (2007). Employee directors in Norway. Perspektiven der Corporate, Jürgens, Sadowski, Schuppert and Weiss (eds). Nomos Verlagsgesellschaft.

Hagen, Inger Marie; Huse, Morten (2007). Do employee representatives make a difference on corporate boards? Examples from Norway. Jürgens, Sadowski, Schuppert and Weiss: Perspektiven der Corporate Governance. s. 156-181. Nomos Verlagsgesellschaft.

Engelstad, Fredrik; Svalund, Jørgen; Hagen, Inger Marie; Storvik, Aagoth E. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. ISBN: 9788205478749. 392 s. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig