English version
Inger Marie Hagen

Inger Marie Hagen

Forskningsprosjekter

  • Medbestemmelsesbarometeret

    AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), Legeforeningen, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

  • Medbestemmelsesordninger i NAFs område

    Prosjektet skal undersøke partssamarbeid i ulike deler av NAF – Norsk Arbeidsmandsforbunds område.

  • Vektersikkerhet

    Med dette prosjektet vil vi undersøke hvordan vekterne selv opplever sin arbeidshverdag.

Vitenskapelige publikasjoner

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). Vårens vakreste eventyr. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). På vår vakt. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Bjergene, Jon Olav; Hagen, Inger Marie (2020). Lokalt miljøsamarbeid og sentral forankring. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Grønne tariffavtaler og lokalt samarbeid. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Tariffavtalens muligheter - tillit og legitimitet. Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (Red.). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.

Hagen, Inger Marie (2020). Employee representatives on company boards-Hostages, renegades or fierce opponents?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Hagen, Inger Marie; Bjergene, Jon Olav (2020). Grønne tariffavtaler. ISBN: 9788205538900. 232 s. Gyldendal Akademisk.

Rose, Caspar; Hagen, Inger Marie (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European journal of industrial relations . Vol. 25.

Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?. Waddington, Jeremy (Red.). European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power.. Kapittel 6.

Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?. Bulletin of Comparative Labour Relations .
http://www.wildy.com/isbn/9789041192028/european-b...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig