English version
Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne

Kort om

Dr. Christin Thea Wathne forsker I og forskningsleder for Arbeid, Ledelse og Mestring (ALM). Wathne har en PhD i Kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Hun har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) siden 2001.

Fagområder: sosiologi, styring/ledelse

Forskningsinteresser: politi, ledelse, management, styring, New Public Management, målstyring, arbeidsmiljø, arbeidsliv, mestring, Public Service Motivation, organisasjonslæring, kjønn, medbestemmelse, omstilling, aksjonsforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wathne, Christin Thea (2020). New Public Management and the Police Profession at Play. Criminal Justice Ethics . Vol. 39.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press. Sunde, Inger Marie; Sunde, Nina (Red.). Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Politiskjønnet. s. 83-115. Fagbokforlaget.

Wathne, Christin Thea (2019). Welfare professionals in transformation – the case of police officers in Norway. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 13. s. 260-282. Routledge.

Wathne, Christin Thea (2018). Styringens usynlige og uhyggelige (h)ånd. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 5. Gyldendal Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Red.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Wathne, Christin Thea (2018). Målstyring i politiet. I teori og praksis. ISBN: 9788202572563. 198 s. Cappelen Damm Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Nærpolitiidealet under press. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Red.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 17. s. 341-365. Cappelen Damm Akademisk.

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

Wathne, Christin Thea (2016). Kvinners plass i politiet i lys av arbeidsmetoder. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 40.

Wathne, Christin Thea (2012). The Norwegian Police Force: a learning organization?. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management . Vol. 35.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig