English version
Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne

Kort om

Dr. Christin Thea Wathne forsker I og forskningsleder for Arbeid, Ledelse og Mestring (ALM). Wathne har en PhD i Kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Hun har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) siden 2001.

Fagområder: sosiologi, styring/ledelse

Forskningsinteresser: politi, ledelse, management, styring, New Public Management, målstyring, arbeidsmiljø, arbeidsliv, mestring, Public Service Motivation, organisasjonslæring, kjønn, medbestemmelse, omstilling, aksjonsforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wathne, Christin Thea (2024). Resistance to platformization: Palantir in the Norwegian police. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2325533

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea (2024). Resistance to platformization: Palantir in the Norwegian police. 19 s. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2325533

Drange, Ida ; Falkum, Eivind ; Wathne, Christin Thea (2023). Covid, work reorganisation and trust: the importance of employment relations. 18 s. Labour and Industry.
https://doi.org/10.1080/10301763.2023.2251220

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Skjevrak, Pernille ; Wathne, Christin (2023). We Will Always Be Better Than a Spreadsheet: Intelligence Logic and Crime Prevention in Practice. European Journal of Policing Studies.
https://doi.org/10.5553/EJPS/2034760X2022001009

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2022). False Reporting in the Norwegian Police: Analyzing Counter-productive Elements in Performance Management Systems. Criminal Justice Ethics. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/0731129X.2022.2146321

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Niri; Wathne, Christin Thea (2022). Investigating at a Distance: Abstractness in Detective Work. Terpstra, Jan; Salet, Renze; Fyfe, Nicholas R. (Red.). The abstract police: Critical reflections on contemporary change in police organisations. s. 103-130. Eleven International Publishing.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2021). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. 15 s. International Journal of Police Science and Management. Vol. 1.
https://doi.org/10.1177/14613557211036554

Wathne, Christin Thea (2021). Kvinners inntog i politiutdanningen i 1958. Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Sørli, Vanja Lundgren; Egge, Marit (Red.). Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. s. 291-318. Cappelen Damm Akademisk.

Wathne, Christin Thea (2020). New Public Management and the Police Profession at Play. Criminal Justice Ethics. Vol. 39.
https://doi.org/10.1080/0731129X.2020.1746106

Wathne, Christin Thea (2019). Welfare professionals in transformation – the case of police officers in Norway. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 260-282. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig