English version
Tereza Østbø Kuldova

Tereza Østbø Kuldova

Kort om

Tereza Østbø Kuldova er Forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun er sosialantropolog og forfatter av flere bøker, Compliance-Industrial Complex: The Operating System of a Pre-Crime Society (Palgrave, 2022), How Outlaws Win Friends and Influence People (Palgrave, 2019), Luxury Indian Fashion: A Social Critique (Bloomsbury, 2016), medforfatter av Faktaundersøkelser: et «hybrid konfliktvåpen» på norske arbeidsplasser (med Bitten Nordrik, Gyldendal Akademisk, 2021), medredaktør av Crime, Harm and Consumerism (Routledge, 2020), Outlaw Motorcycle Clubs and Street Gangs (Palgrave, 2018), Urban Utopias: Excess and Expulsion in Neoliberal South Asia (Palgrave, 2017), i tillegg til en rekke fagfellevurderte artikler og bokkapitler. Hun jobber for tiden med temaer knyttet til algoritmisk styring, overvåking, korrupsjon og kriminalitet, og kunstig intelligens innen politi, velferdsstat og arbeidslivet. Hun er grunnlegger og sjefredaktør for Journal of Extreme Anthropology og for Algorithmic Governance Research Network.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Sosialantropologi

Emner

Arbeid   Kriminalitet   Materiell kultur   Hierarki   Sosiale nettverk   Sosial endring   Ideologi   Populisme   Sosial ulikhet   Forbruk   Kunstig intelligens   Subkultur   Materialitet   Filantropi   Digitalisering   Klasseanalyse   Motehistorie   Mote og kunst   Digitalisert overvåking

Regioner

Sør-Asia   Europa

Land

Østerrike   Tsjekkia   Tyskland   India

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kuldova, Tereza Østbø (2024). Compliance, Defiance, and Regulations in the Art World: Reflections on the (A)Moral Turn to Financialized Ethics. Kuldova, Tereza Østbø; Østbø, Jardar N; Shore, Cris (Red.). Compliance, Defiance, and ‘Dirty’ Luxury: New Perspectives on Anti-Corruption in Elite Contexts. Palgrave Macmillan.
https://www.amazon.co.uk/Compliance-Defiance-Dirty

Kuldova, Tereza Østbø ; Østbø, Jardar N; Shore, Cris (2024). Compliance, Defiance, and ‘Dirty’ Luxury: New Perspectives on Anti-Corruption in Elite Contexts. ISBN: 978-3031571398. 312 s. Palgrave Macmillan.
https://www.amazon.co.uk/Compliance-Defiance-Dirty

Kuldova, Tereza Østbø ; Østbø, Jardar N (2024). Compliance, Defiance and ‘Dirty Luxury’: Towards New Perspectives on (Combatting) Elite Crime and Corruption. Kuldova, Tereza Østbø; Østbø, Jardar N; Shore, Cris (Red.). Compliance, Defiance, and ‘Dirty’ Luxury: New Perspectives on Anti-Corruption in Elite Contexts. Palgrave Macmillan.
https://www.amazon.co.uk/Compliance-Defiance-Dirty

Kuldova, Tereza Østbø (2024). Philanthrocapitalism and the Compliance-Industrial Complex: Doing ‘Good’, Fighting Crime, and Foreclosing Alternatives. Kuldova, Tereza Østbø; Østbø, Jardar N; Shore, Cris (Red.). Compliance, Defiance, and ‘Dirty’ Luxury: New Perspectives on Anti-Corruption in Elite Contexts. Palgrave Macmillan.
https://www.amazon.co.uk/Compliance-Defiance-Dirty

Millet, Audrey; Kuldova, Tereza Østbø (2024). Labour Migration, Crime, and ‘Compliance Washing’: A Tailor’s Odyssey from an African Workshop to European Luxury Fashion Multinationals. Kuldova, Tereza Østbø; Østbø, Jardar N; Shore, Cris (Red.). Compliance, Defiance, and ‘Dirty’ Luxury: New Perspectives on Anti-Corruption in Elite Contexts. Palgrave Macmillan.
https://www.amazon.co.uk/Compliance-Defiance-Dirty

Kuldova, Tereza Østbø ; Østbø, Jardar N; Raymen, Thomas (2024). Luxury and Corruption: Challenging the Anti-Corruption Consensus. ISBN: 978-1529236330. 233 s. Bristol University Press.
https://www-jstor-org.ezproxy.oslomet.no/stable/jj

Kuldova, Tereza Østbø ; Nordrik, Bitten (2023). Workplace investigations, the epistemic power of managerialism and the hollowing out of the Norwegian model of co-determination. Capital and Class.
https://doi.org/10.1177/03098168231179971

Kuldova, Tereza Østbø ; Østbø, Jardar N (2023). Luksus, korrupsjon og regulering. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 1.
https://hdl.handle.net/11250/3130349

Kuldova, Tereza Østbø ; Østbø, Jardar N (2023). Mezhyhirya Residence Museum: Novi Petrivtsi, Ukraine. Lynes, Adam; Kelly, Craig; Treadwell, James (Red.). 50 Dark Destinations: Crime and Contemporary Tourism. s. 200-206. Policy Press.
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/50-dar

Kuldova, Tereza Østbø (2022). Compliance-Industrial Complex: The Operating System of a Pre-Crime Society. ISBN: 978-3031192234. 166 s. Palgrave Pivot.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig