English version
Emily Mary Weitzenboeck

Emily Mary Weitzenboeck

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Rettsinformatikk   Personvern   Kontraktsrett   Forbrukerrett

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Weitzenboeck, Emily Mary; Vinden, Lars (2020). Sikkerhets- og varslingskravene i utkast til lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer - en sammenligning med lignende krav i sikkerhetsloven og personopplysningsloven. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse .
https://www.magma.no/sikkerhets-og-varslingskraven...

Weitzenboeck, Emily Mary; Riisnæs, Rolf (2017). European national news - Report from Norway: Bill to incorporate the GDPR into Norwegian law. Computer Law and Security Review . Vol. 33.

Weitzenboeck, Emily Mary; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Advertising signs with inbuilt camera technology. Computer Law and Security Review . Vol. 33.

Weitzenboeck, Emily Mary; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Activity wristbands: Data protection and consumer law shortcomings. Computer Law and Security Review . Vol. 33.

Weitzenboeck, Emily Mary; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Personalised services and AI. Computer Law and Security Review . Vol. 33.
https://ac.els-cdn.com/S0267364916302400/1-s2.0-S0...

Weitzenboeck, Emily Mary; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Consumer ombudsman critical of the proposed liberalisation of advertising in audio-visual media services. Computer Law and Security Review . Vol. 33.

Weitzenboeck, Emily Mary (2014). Looking back to see ahead: The changing face of users in European e-commerce law. Jon Bing: En Hyllest/A Tribute. kapittel. s. 342-362. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Weitzenboeck, Emily Mary (2014). Crowdsourcing and user empowerment: A contradiction in terms?. Savin, A (Red.). Research Handbook On EU Internet Law. kapittel. s. 461-487. Edward Elgar Publishing.

Weitzenboeck, Emily Mary (2014). Hybrid Net: the regulatory framework of ICANN and the DNS. International Journal of Law and Information Technology . Vol. 22.

Weitzenboeck, Emily Mary (2012). A Legal Framework for Emerging Business Models: Dynamic Networks as Collaborative Contracts. ISBN: 978-1-78100-465-4. 363 s. Edward Elgar Publishing.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig