Vilde Hoff Bernstrøm

Vilde Hoff Bernstrøm

Kort om

Vilde har en master i arbeids og organisasjonspsykologi, og skrev doktorgraden sin om organisasjonsendringer, ledelse og sykefravær.

Interessene hennes inkluderer arbeidsinkludering, arbeidstid, arbeidshelse, sykefravær, arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsendringer.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emner

Organisasjon og ledelse, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Arbeidstid, Organisasjonsendringer, Arbeidshelse, Arbeidsdeltakelse

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Bernstrøm, Vilde Hoff (2018). Long working hours and sickness absence—a fixed effects design. BMC Public Health . Vol. 18.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles...

Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (2018). A systematic literature review of the relationship between work hours and sickness absence. Work & Stress . Vol. 32.

Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society . Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/0950017017749720

Bernstrøm, Vilde Hoff; Svare, Helge (2017). Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/102356/15...

Bernstrøm, Vilde Hoff (2017). Job change and reduced long-term sickness absence: Who benefits?. Scandinavian Journal of Organizational Psychology . Vol. 9.
http://www.sjop.no/index.php/sjop/article/view/392...

Bernstrøm, Vilde; Kjekshus, Lars Erik (2015). Effect of organisational change type and frequency on long-term sickness absence in hospitals. Journal of Nursing Management . Vol. 23.

Kjekshus, Lars Erik; Bernstrøm, Vilde; Dahl, Espen; Lorentzen, Thomas (2014). The effect of hospital mergers on long-term sickness absence among hospital employees: a fixed effects multivariate regression analysis using panel data. 17 s. BMC Health Services Research . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10642/2468

Bernstrøm, Vilde (2013). The relationship between three stages of job change and long-term sickness absence. Social Science and Medicine . Vol. 98.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig