English version
Vilde Hoff Bernstrøm

Vilde Hoff Bernstrøm

Kort om

Vilde har en master i arbeids og organisasjonspsykologi, og skrev doktorgraden sin om organisasjonsendringer, ledelse og sykefravær.

Interessene hennes inkluderer arbeidsinkludering, arbeidstid, arbeidshelse, sykefravær, arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsendringer.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emner

Organisasjon og ledelse   Arbeidsmiljø   Sykefravær   Arbeidstid   Organisasjonsendringer   Arbeidshelse   Arbeidsdeltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (2020). Shift work and sickness absence at a Norwegian hospital: a longitudinal multilevel study. Occupational and Environmental Medicine . Vol. 77.

Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (2020). Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study. BMC Public Health . Vol. 20:1218.
http://hdl.handle.net/10852/78228

Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (2019). Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals. 11 s. BMC Health Services Research . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10852/71122

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Bernstrøm, Vilde Hoff (2018). Long working hours and sickness absence—a fixed effects design. BMC Public Health . Vol. 18.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles...

Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (2018). A systematic literature review of the relationship between work hours and sickness absence. Work & Stress . Vol. 32.

Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society . Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/0950017017749720

Bernstrøm, Vilde Hoff; Svare, Helge (2017). Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 7.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/102356/15...

Bernstrøm, Vilde Hoff (2017). Job change and reduced long-term sickness absence: Who benefits?. Scandinavian Journal of Organizational Psychology . Vol. 9.
http://www.sjop.no/index.php/sjop/article/view/392...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig