English version
Daniele Evelin Alves

Daniele Evelin Alves

Kort om

Ph.d. i psykologi fra Universitetet i Oslo. Jobber med evaluering av tiltak, arbeidsinkludering, psykisk helse, etniske relasjoner og kommunikasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosial- og arbeidspsykologi

Emner

Utviklingspsykologi   Evalueringsforskning   Mangfold   Interkulturell kommunikasjon   Psykisk helse   Mixed method   Arbeidsinkludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi; Howe, Emilie Isager; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2020). What characterizes work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. Annals of Occupational and Environmental Medicine (AOEM) . Vol. 77.

Bjelland, Martine; Alves, Daniele Evelin (2020). Bruk av bilder i intervjuer med barn: Et bidrag for å utvide barns beskrivelser av følelser. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 97.

Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi; Howe, Emilie; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Hadzic-Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2019). What characterises work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. Occupational and Environmental Medicine . Vol. 77.
http://hdl.handle.net/10852/76095

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Aas, Eline; Enehaug, Heidi; Alves, Daniele Evelin; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/58921

Smith, Otto Robert Frans; Alves, Daniele Evelin; Knapstad, Marit; Haug, Ellen; Aarø, Leif Edvard (2017). Measuring mental well-being in Norway: validation of the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). 9 s. BMC Psychiatry . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2457921

Alves, Daniele Evelin; Gustavson, Kristin; Røysamb, Espen; Oppedal, Brit; Zachrisson, Henrik Daae (2014). Preadolescents with immigrant backgrounds: the relationship between emotional problems, parental achievement values, and comparison. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/273636

Alves, Daniele Evelin; Corliss, Heather L; Røysamb, Espen; Zachrisson, Henrik Daae; Oppedal, Brit; Gustavson, Kristin (2014). Immigrant Preadolescents and Risk of Emotional Distress. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/219585

Alves, Daniele Evelin; Røysamb, Espen; Oppedal, Brit; Zachrisson, Henrik Daae (2011). Emotional problems in preadolescents in Norway: The role of gender, ethnic minority status, and home- and school-related hassles. 31 s. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) . Vol. 5.
http://www.capmh.com/content/5/1/37

Steen-Olsen, Tove Herborg; Alves, Daniele Evelin (2005). Identitet, tilhørighet og mestring: Barn i og mellom to kulturer. Inkludering i balanse mellom retten til fellesskap og retten til tilpasset opplæring. faglig_bok_institusjon. s. 291-303.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig