English version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Kort om

Ira Malmberg-Heimonen har omfattende ekspertise på randomiserte kontrollerte studier innen utdannings- og sosiale felt. Hun har ledet og leder flere RCT-studier. Hun er interessert i intervensjonsforskning generelt og evidensbaserte metoder spesielt. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret for arbeidsinkludering.

Ira Malmberg-Heimonen has a comprehensive expertice on RCT-studies within the social and educational fields. She is and has been the leader of several long-term RCTs. She is interested in intervention studies generally and the implementation of evidence-based methods especially.

Fagområder

Emner

Intervensjonsforskning   Randomiserte kontrollerte studier   Evidensbasert sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2022). ). Effects of an Early Warning System on Student Absence and Completion in Norwegian Upper Secondary Schools: A Cluster-Randomised Study. Scandinavian Journal of Educational Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. Research on social work practice .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel (2021). An FGC evaluation in Adult Contexts-Benefits of a Mixed Methods Study Design. de Roo, Annie; Jagtenberg, Rob (Red.). Family Group Conference Research, Reflections and ways forward. 4. Eleven International Publishing.

Finne, Joakim; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). Norwegian Social Work and Child Welfare Students’ Attitudes Toward Research-Supported Treatments. Journal of Evidence-Based Social Work . Vol. 18.

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Strengthening the working alliance between social workers and parents living in households with low income. European Journal of Social Work .

Finne, Joakim; Ekeland, Tor Johan; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Social workers use of knowledge in an evidence-based framework: a mixed methods study. European Journal of Social Work . 10.1080/13691457.2020.1783214

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2020). Comparing the Effects of Governmental and Local Family Intervention Projects on Social Work Practices in Norway: A Cluster-Randomised Study. The British Journal of Social Work . Vol. 50.

Hynek, Kamila Angelika; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2020). Improving interprofessional collaboration in Norwegian primary schools: A cluster-randomized study evaluating effects of the LOG model on teachers’ perceptions of interprofessional collaboration. 11 s. Journal of Interprofessional Care .
https://hdl.handle.net/11250/2676660

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira (2019). Absolute or relative? Definitions and the different understandings of poverty. Greve, Bent (Red.). Routledge International Handbook of Poverty. 3. Routledge.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Christensen, Hanne; Tøge, Anne Grete; Hynek, Kamila Angelika (2019). Bedre tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen – ledelse, organisering og gjennomføring. Bedre Skole .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina (2019). Arbeidsrelasjonen mellom bruker og veileder i NAV. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 16. s. 332-349. Fagbokforlaget.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1455161

Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Åboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin (2018). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research . Vol. 89.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2017). Cluster-Randomized Controlled Trials in the Evaluation of Complex Interventions. Flett, Bronia (Red.). SAGE Research Methods Cases Part 2. Case. s. 1-9.
http://methods.sagepub.com/case/cluster-randomized...

Malmberg-Heimonen, Ira; West, Brady T.; Vuori, Jukka (2017). Long-term Effects of Research-based and Practice-based Job-Search Interventions: an RCT re-evaluation. Research on social work practice . Vol. 29.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Welfare Generosity in Europe: A Multi-level Study of Material Deprivation and Income Poverty among Disadvantaged Groups. Social Policy & Administration . Vol. 51.

Natland, Sidsel; Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete; Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. The British Journal of Social Work . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10642/3084

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2016). Effects of individualised follow-up on activation programme participants' self-sufficiency: A cluster-randomised study. International Journal of Social Welfare . Vol. 25.

Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Social workers’ training evaluated by a cluster-randomized study: reemployment for welfare recipients?. Research on social work practice . Vol. 25.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete (2014). EVALUERING AV «HELHETLIG, PRINSIPPSTYRT, METODISK TILNÆRMING» (HPMT) En klynge-randomisert studie. Arbeid og Velferd.

Malmberg-Heimonen, Ira; Johansen, Sissel (2014). Understanding the longer-term effects of family group conferences. European Journal of Social Work . Vol. 17.

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira (2014). Social inequalities, social trust and civic participation-the case of Norway. European Journal of Social Work . Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig