English version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Kort om

Ira Malmberg-Heimonen har omfattende ekspertise på randomiserte kontrollerte studier innen utdannings- og sosiale felt. Hun har ledet og leder flere RCT-studier. Hun er interessert i intervensjonsforskning generelt og evidensbaserte metoder spesielt. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret for arbeidsinkludering.

Ira Malmberg-Heimonen has a comprehensive expertice on RCT-studies within the social and educational fields. She is and has been the leader of several long-term RCTs. She is interested in intervention studies generally and the implementation of evidence-based methods especially.

Fagområder

Emner

Intervensjonsforskning   Randomiserte kontrollerte studier   Evidensbasert sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tømmerås, Truls; Backer-Grøndahl, Agathe; Høstmælingen, Andreas Teisner; Laland, Hanne; Gomez, Maria; Apeland, Anett Kristin; Karlsson, Line Ragna Aakre; Grønlie, Anette Arnesen; Torsvik, Sissel; Bringedal, Görel; Consortium, Advisory; Aas, Monica; Fisher, Philip A.; Gardner, Frances; Kjøbli, John; Malmberg-Heimonen, Ira ; Nissen-Lie, Helene Amundsen (2024). Study protocol for a randomized controlled trial of supportive parents – coping kids (SPARCK)—a transdiagnostic and personalized parent training intervention to prevent childhood mental health problems. BMC Psychology. Vol. 12.
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01765-y

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2024). Arbeid etter jobbklubb? En longitudinell analyse. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/spa.41.1.3

Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Tøge, Anne Grete ; Maiken, Pontoppidan; Dion, Jacinthe; Pedersen, Eirin (2024). Interventions to Reduce Child Maltreatment: A Systematic Review with a Narrative Synthesis. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.
https://doi.org/10.1007/s42448-024-00196-x

Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Evidensbasert praksis - et veiskille i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.1

Pedersen, Eirin ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. 7 s. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2149717

Sletten, Mira Aaboen ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116481

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. 11 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.3

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society.
https://doi.org/10.1017/S1474746422000124

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Søholt, Susanne ; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research. Vol. 112.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101925

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig