English version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Kort om

Ira Malmberg-Heimonen har omfattende ekspertise på randomiserte kontrollerte studier innen utdannings- og sosiale felt. Hun har ledet og leder flere RCT-studier. Hun er interessert i intervensjonsforskning generelt og evidensbaserte metoder spesielt. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret for arbeidsinkludering.

Ira Malmberg-Heimonen has a comprehensive expertice on RCT-studies within the social and educational fields. She is and has been the leader of several long-term RCTs. She is interested in intervention studies generally and the implementation of evidence-based methods especially.

Fagområder

Emner

Intervensjonsforskning   Randomiserte kontrollerte studier   Evidensbasert sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Amundsen, Pål Andrè Thorsø; Underwood, Martin; Burton, Kim; Grotle, Margreth; Malmberg-Heimonen, Ira; Kisa, Adnan; Småstuen, Milada Cvancarova; Holmgard, Thor Einar; Martinsen, Amy; Lothe, Jakob; Irgens, Pernille Marie Stähr; Højen, Magnus; Spilde Monsen, Sølvi; Froud, Robert (2023). Individual supported work placements (ReISE) for improving sustained return to work in unemployed people with persistent pain: study protocol for a cohort randomised controlled trial with embedded economic and process evaluations. Trials .

Underwood, Martin; Burton, Kim; Grotle, Margreth; Malmberg-Heimonen, Ira; Kisa, Adnan; Småstuen, Milada Cvancarova; Holmgard, Thor Einar; Martinsen, Amy; Lothe, Jakob; Irgens, Pernille Marie Stähr; Højen, Magnus; Spilde Monsen, Sølvi; Froud, Robert (2023). Individual supported work placements (ReISE) for improving sustained return to work in unemployed people with persistent pain: study protocol for a cohort randomised controlled trial with embedded economic and process evaluations. Trials .

Finne, Joakim; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Evidensbasert praksis - et veiskille i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 26.

Amundsen, Pål Andrè Thorsø; Underwood, Martin; Burton, Kim; Grotle, Margreth; Malmberg-Heimonen, Ira; Kisa, Adnan; Småstuen, Milada Cvancarova; Holmgard, Thor Einar; Martinsen, Amy; Lothe, Jakob; Irgens, Pernille Marie Stähr; Højen, Magnus; Spilde Monsen, Sølvi; Froud, Robert (2023). Individual supported work placements (ReISE) for improving sustained return to work in unemployed people with persistent pain: study protocol for a cohort randomised controlled trial with embedded economic and process evaluations. Trials .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. Journal of Interprofessional Care .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone (2022). Koordinering og samarbeid ved oppfølging av sårbare familier. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Del 3, kapittel 8. s. 183-202. Cappelen Damm Akademisk.

Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2022). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig