English version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Kort om

Ira Malmberg-Heimonen har omfattende ekspertise på randomiserte kontrollerte studier innen utdannings- og sosiale felt. Hun har ledet og leder flere RCT-studier. Hun er interessert i intervensjonsforskning generelt og evidensbaserte metoder spesielt. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret for arbeidsinkludering.

Ira Malmberg-Heimonen has a comprehensive expertice on RCT-studies within the social and educational fields. She is and has been the leader of several long-term RCTs. She is interested in intervention studies generally and the implementation of evidence-based methods especially.

Fagområder

Emner

Intervensjonsforskning   Randomiserte kontrollerte studier   Evidensbasert sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Finne, Joakim; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). Norwegian Social Work and Child Welfare Students’ Attitudes Toward Research-Supported Treatments. Journal of Evidence-Informed Social Work .

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Strengthening the working alliance between social workers and parents living in households with low income. European Journal of Social Work .

Finne, Joakim; Ekeland, Tor Johan; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Social workers use of knowledge in an evidence-based framework: a mixed methods study. European Journal of Social Work . 10.1080/13691457.2020.1783214

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2020). Comparing the Effects of Governmental and Local Family Intervention Projects on Social Work Practices in Norway: A Cluster-Randomised Study. The British Journal of Social Work . Vol. 50.

Hynek, Kamila Angelika; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2020). Improving interprofessional collaboration in Norwegian primary schools: A cluster-randomized study evaluating effects of the LOG model on teachers’ perceptions of interprofessional collaboration. 11 s. Journal of Interprofessional Care .
https://hdl.handle.net/11250/2676660

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira (2019). Absolute or relative? Definitions and the different understandings of poverty. Greve, Bent (Red.). Routledge International Handbook of Poverty. 3. Routledge.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Christensen, Hanne; Tøge, Anne Grete; Hynek, Kamila Angelika (2019). Bedre tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen – ledelse, organisering og gjennomføring. Bedre Skole .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina (2019). Arbeidsrelasjonen mellom bruker og veileder i NAV. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 16. s. 332-349. Fagbokforlaget.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig