English version
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Samfunnsøkonomi   Økonomi

Emner

Trygd   Evalueringsstudier   Inkluderende arbeidsliv

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Bråthen, Magne (2020). Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig