English version
Talieh Sadeghi

Talieh Sadeghi

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Personlighetspsykologi   Sosial- og arbeidspsykologi   Sosialt arbeid

Emner

Profesjonsstudier   Aktiveringspolitikk   Kvantitative forskningsmetoder

Forskningsprosjekter

  • Kompetanse, kompetanseutvikling og måloppnåelse i NAV

    Et ph.d.-prosjekt ved ph.d.-programmet i Profesjonsstudier. Sentrale spørsmål vil være hvilke faktorer som påvirker kompetanse hos veiledere i NAV, i hvilken grad variasjoner i kompetanse mellom kontorene kan forklare variasjoner i måloppnåelse og hvilken effekt ulike opplæringsstrategier har på kompetanseutvikling.

Vitenskapelige publikasjoner

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2020). Frontline managers' perceptions and justifications of behavioural conditionality. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Sadeghi, Talieh; Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud; Meldalen, Sindre Granly; Thørrisen, Mikkel Magnus (2019). Ruskjøring: Straffes menn og kvinner ulikt?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Sadeghi, Talieh (2019). Associations between workplace learning patterns, social support and perceived competency. Human Resource Development International . Vol. 23.

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2019). Kompetanse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. kapittel 17. s. 325-346. Gyldendal Akademisk.

Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Frontline workers’ competency in activation work. International Journal of Social Welfare . Vol. 28.

Bonsaksen, Tore; Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Associations between self-esteem, general self-efficacy and approaches to studying in occupational therapy students: A cross-sectional study. Occupational Therapy in Mental Health . Vol. 33. 0164212X.2017.1295006

Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sadeghi, Talieh (2017). Occupational therapy students in Norway: Do their approaches to studying vary by year in the program?. The Open Journal of Occupational Therapy . Vol. 5.

Kunst, Jonas R.; Sadeghi, Talieh; Tahir, Hajra; Sam, David Lackland; Thomsen, Lotte (2016). The vicious circle of religious prejudice: Islamophobia makes the acculturation attitudes of majority and minority members clash. European Journal of Social Psychology . Vol. 46.
https://www.academia.edu/18199843/The_vicious_circ...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig