English version
Ingjerd Legreid Ødemark

Ingjerd Legreid Ødemark

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borch, Anita ; Thorvik, Camilla ; Ødemark, Ingjerd Legreid ; Wollscheid, Sabine (2024). Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere. ISBN: 9788202747091. 156 s. Cappelen Damm Akademisk.

Solli, Kristin ; Ødemark, Ingjerd Legreid (2019). Multilingual Research Writing beyond English: The Case of Norwegian Academic Discourse in an Era of Multilingual Publication Practices. 27 s. Publications. Vol. 7.
https://doi.org/10.3390/publications7020025

Ødemark, Ingjerd Legreid (2016). unoggande-upåviseleg, utta-ututgard, vem-venslen, øvra-øydeleggingsvåpen, øydeleite-øydeåker. Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn (Red.). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.

Ødemark, Ingjerd Legreid (2013). støy - støyva, sæter - sæve, tro - trolskleg, træl - trøegard, tvers - tvettekopp. Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn (Red.). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.

Ødemark, Ingjerd Legreid (2012). skru - skrumta, sljo - sloår, slåball - slåstmål, so - sogetått, spile - spionsatellitt, stomla - stoput. Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn (Red.). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.

Ødemark, Ingjerd Legreid (2011). re - reaumur ril - rimvind ruhams - rulv samferd - samkøyring sers - sessing sink - sinsimellom skipshandel - skirmælt. Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn (Red.). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.

Legreid, Ingjerd (2009). mysta - myvagl, naust - nauvstelt, noregs- - norven, o-fag - ofte, pata - PC, pocketbok - polje. Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn (Red.). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig