English version
Tordis Korvald

Tordis Korvald

Kort om

Cand. polit , sosialantropologi, fra UiB og UiO. BA fra HiOA, Bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Ved NOVA arbeider jeg i biblioteket, og har utstrakt samarbeid med biblioteket ved HiOA. Jeg utfører bl.a. skrankearbeid, fjernlån, innkjøp, kassering, katalogisering, klassifisering, veiledning, kurs og litteratursøk.

Min bakgrunn er fra kulturformidlig i museum (Bergen Museum og Nordlandsmuseet), drift av internasjonalt kultursenter (BIKS), og bibliotekarbeid fra 2006, på NOVA siden 2010.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Høgskolebibliotek   Systematisk litteratursøk   Fag- og forskningsbibliotek

Administrative arbeidsområder

Emneordindeksering   Katalogisering   Lån   Open Access   Databaser   Klassifikasjon   Veiledning, bibliotek   Tidsskrifter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Lange, Siri; Shrestha, Era; Korvald, Tordis (2009). Cultural cooperation with Nepal. A mid-term review commissioned by Norad and the Royal Norwegian Embassy in Kathmandu. ISBN: 978-82-8062-348-5. 42 s.
http://www.cmi.no/publications/3366-cultural-coope...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig