English version
Tordis Korvald

Tordis Korvald

Kort om

Cand. polit., sosialantropologi, fra UiB og UiO, og BA fra HiOA, Bibliotek- og informasjonsvitenskap.
Min bakgrunn er fra kulturformidlig i museum, administrasjon av internasjonalt kultursenter (BIKS), og bibliotekarbeid fra 2006. Var bibliotekar for NOVA siden 2010, og siden 2017 har jeg arbeidet som universitetsbibliotekar på Læringssenter og bibliotek, HiOA, nå Universitetsbiblioteket ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

Arbeidssted er biblioteket i P35, hvor jeg er leder for seksjonen, er kontaktbibliotekar for NOVA, deltar i arbeidet med systematiske litteratursøk for forskere ved OsloMet, samt har vakter med skranke- og veiledningsarbeid i biblioteket.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Høgskolebibliotek   Systematisk litteratursøk   Fag- og forskningsbibliotek

Administrative arbeidsområder

Lån   Open Access   Databaser   Veiledning, bibliotek

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Lange, Siri; Shrestha, Era; Korvald, Tordis (2009). Cultural cooperation with Nepal. A mid-term review commissioned by Norad and the Royal Norwegian Embassy in Kathmandu. ISBN: 978-82-8062-348-5. 42 s. Chr. Michelsen Institute.
http://www.cmi.no/publications/3366-cultural-coopePublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig