English version
Inga Lena Grønlund

Inga Lena Grønlund

Vitenskapelige publikasjoner

Grønlund, Inga Lena; Ringnes, Hege Kristin (2017). «Biblioteket er fett» – om fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 9. s. 193-213. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Grønlund, Inga Lena (1994). Restructuring one-company towns : the Norwegian context and the case of Mo i Rana. European Urban and Regional Studies . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig