English version
Camilla Thorvik

Camilla Thorvik

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ødemark, Ingjerd Legreid; Thorvik, Camilla (2023). Seriously, trenger vi et norsk fagspråk? Let og dere skal finne Om utfordringer knyttet til gjenfinning av norskspråklig forskning. NOLUG - medlemssmøte. NOLUG.

Ødemark, Ingjerd Legreid; Karlsen, Elisabeth; Thorvik, Camilla; Grønlund, Inga Lena (2022). Systematiske litteratursøk på universitet og høgskoler. Bok og bibliotek. Vol. 2022.
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal/20...

Ødemark, Ingjerd Legreid; Gundersen, Malene Wøhlk; Korvald, Tordis; Grønlund, Inga Lena; Thorvik, Camilla; Karlsen, Elisabeth (2019). Hvordan etablere tjeneste for systematiske litteratursøk i UH-sektoren: Erfaringer fra Universitetsbiblioteket, OsloMet. Et samarbeidsseminar. Seminar om oppbygging av litteratursøketjeneste ved Universitetet i Sørøst-Norge(USN). Universitetet i Sørøst-Norge (USN), biblioteket.

Grønlund, Inga Lena; Gundersen, Malene Wøhlk; Korvald, Tordis; Karlsen, Elisabeth; Tangen, Anne; Thorvik, Camilla; Ødemark, Ingjerd Legreid (2018). Systematiske litteratursøk til salgs: Ny tjeneste fra biblioteket. 87 s. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. Vol. 10.

Gundersen, Malene Wøhlk; Korvald, Tordis; Ødemark, Ingjerd Legreid; Thorvik, Camilla; Tangen, Anne; Karlsen, Elisabeth (2017). Systematisk litteratursøk til salgs : ny tjeneste fra biblioteket. Virak : Konferansen for universitets- og høyskolebibliotek. UiO, HiOA, BI-Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig