English version
Camilla Thorvik

Camilla Thorvik

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Borch, Anita ; Thorvik, Camilla ; Ødemark, Ingjerd Legreid ; Wollscheid, Sabine (2024). Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere. ISBN: 9788202747091. 156 s. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig