Norwegian version
Camilla Thorvik

Camilla Thorvik

Publications and research

Dissemination

Ødemark, Ingjerd Legreid ; Thorvik, Camilla (2023). Seriously, trenger vi et norsk fagspråk? Let og dere skal finne Om utfordringer knyttet til gjenfinning av norskspråklig forskning. NOLUG - medlemssmøte. NOLUG.

Ødemark, Ingjerd Legreid ; Karlsen, Elisabeth ; Thorvik, Camilla ; Grønlund, Inga Lena (2022). Systematiske litteratursøk på universitet og høgskoler. Bok og bibliotek. Vol. 2022.
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal/20

Ødemark, Ingjerd Legreid ; Gundersen, Malene Wøhlk ; Korvald, Tordis ; Grønlund, Inga Lena ; Thorvik, Camilla ; Karlsen, Elisabeth (2019). Hvordan etablere tjeneste for systematiske litteratursøk i UH-sektoren: Erfaringer fra Universitetsbiblioteket, OsloMet. Et samarbeidsseminar. Seminar om oppbygging av litteratursøketjeneste ved Universitetet i Sørøst-Norge(USN). Universitetet i Sørøst-Norge (USN), biblioteket.

Grønlund, Inga Lena ; Gundersen, Malene Wøhlk ; Korvald, Tordis ; Karlsen, Elisabeth ; Tangen, Anne ; Thorvik, Camilla ; Ødemark, Ingjerd Legreid (2018). Systematiske litteratursøk til salgs: Ny tjeneste fra biblioteket. 87 p. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. Vol. 10.

Gundersen, Malene Wøhlk ; Korvald, Tordis ; Ødemark, Ingjerd Legreid ; Thorvik, Camilla ; Tangen, Anne ; Karlsen, Elisabeth (2017). Systematisk litteratursøk til salgs : ny tjeneste fra biblioteket. Virak : Konferansen for universitets- og høyskolebibliotek. UiO, HiOA, BI-Oslo.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete