Norwegian version
Anne Tangen

Anne Tangen

Scientific publications

Tangen, Anne (2010). Samfunnsfarmasi - legemiddelbruk og farmasøytisk yrkesutøvelse. Bakken, Kjersti; Granås, Anne Gerd (Ed.). Samfunnsfarmasi - legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete