English version
Anita Borch

Anita Borch

Kort om

Borch er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo og tok sin doktorgrad (Ph.D.) ved Universitetet i Helsinki om pengespill og spilleproblemer i hjemmet. Borch er i dag ansatt som forsker 1 og forskningsleder for gruppen Forbrukerpolitikk og -økonomi ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Ved samme institutt leder hun også satsningsområdet "Inkluderende Forbruk" med fokus på forbrukerbarrierer blant personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Hun ble ansatt ved SIFO i 1994 og har siden den gang jobbet med en rekke tema, blant annet ansvarlig forskning (RRI), kjøpestopp, fedme, matsikkerhet, energiforbruk i hjemmet, julegavegiving, forbrukerkunnskap blant unge, økonomisk likestilling, digitale medier og barn og reklame.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borch, Anita; Throne-Holst, Harald (2021). Does Proof of Concept Trump All? RRI Dilemmas in Research Practices. Science and Engineering Ethics . Vol. 27.

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2019). Food Insecurity. Gronow, Jukka; Holm, Lotte (Red.). Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A comparative Study of Meal Patterns 1997-2012. 9. s. 141-159. Bloomsbury Academic.

Borch, Anita; Strandbakken, Pål (2019). User Involvement of People with Mild Disabilities in Technology Innovations: Does It Make a Difference?. Social Inclusion . Vol. 7.

Borch, Anita (2019). Parallel societies—a biased discourse ignoring the impact of housing market and policy. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Chapter 5. s. 79-97. Universitetsforlaget.

Borch, Anita; Bøyum, Live Standal (2019). What refugees should know about consumption. Observations from a course in personal finances. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Chapter 6. s. 101-116. Universitetsforlaget.

Myhr, Anders; Røyne, Frida; Brandtsegg, Andreas Saur; Bjerkseter, Catho; Throne-Holst, Harald; Borch, Anita; Wentzel, Alexander; Røyne, Anja (2019). Towards a low CO2 emission building material employing bacterial metabolism (2/2): Prospects for global warming potential reduction in the concrete industry. 26 s. PLOS ONE . Vol. 14.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.13...

Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2019). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. ISBN: 9788215031682. 183 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/inclusive_consumption

Borch, Anita (2018). Why Restrict? Seven Explanations for the Electronic Gambling Machines Monopoly in Norway. Egerer, Michael; Marionneau, Virve; Nikkinen, Janne (Red.). Gambling Policies in European Welfare States. Current Challenges and Future Prospects. Kapittel 10. s. 175-195. Palgrave Macmillan.

Borch, Anita (2016). Stop Shop 2012 and the role of simplicity movements in sustainable change. Journal of Research for Consumers . Vol. 29.

Borch, Anita (2016). Stop Shop 2012 – et forbrukerdrevet initiativs rolle i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 8. s. 131-157. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig