Anita Borch

Anita Borch

Kort om

Borch er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo og tok sin doktorgrad (Ph.D.) ved Universitetet i Helsinki om pengespill og spilleproblemer i hjemmet. Borch er i dag ansatt som forsker 1 og forskningsleder for gruppen Forbrukerpolitikk og -økonomi ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Ved samme institutt leder hun også satsningsområdet "Inkluderende Forbruk" med fokus på forbrukerbarrierer blant personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Hun ble ansatt ved SIFO i 1994 og har siden den gang jobbet med en rekke tema, blant annet ansvarlig forskning (RRI), kjøpestopp, fedme, matsikkerhet, energiforbruk i hjemmet, julegavegiving, forbrukerkunnskap blant unge, økonomisk likestilling, digitale medier og barn og reklame.

Vitenskapelige publikasjoner

Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (2019). Inclusive Consumption: Immigrants' Use of and Access to Public and Private Goods and Services. ISBN: 9788215031682. 183 s. Universitetsforlaget.

Borch, Anita (2018). Why Restrict? Seven Explanations for the Electronic Gambling Machines Monopoly in Norway. Egerer, Michael; Marionneau, Virve; Nikkinen, Janne (Red.). Gambling Policies in European Welfare States. Current Challenges and Future Prospects. Kapittel 10. s. 175-195. Palgrave Macmillan.

Borch, Anita (2016). Stop Shop 2012 and the role of simplicity movements in sustainable change. Journal of Research for Consumers . Vol. 29.

Borch, Anita (2016). Stop Shop 2012 – et forbrukerdrevet initiativs rolle i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 8. s. 131-157. Novus Forlag.

Borch, Anita (2016). Elbil i norske nyheter (1959–2014): et bidrag for klima?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 6. s. 91-108. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (2016). Forbruk og det grønne skiftet. ISBN: 978-82-7099-853-1. 214 s. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Vitters%C3%...

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2016). Food security and food insecurity in Europe: An analysis of the academic discourse (1975–2013). Appetite . Vol. 103.

Borch, Anita; Kjærnes, Unni (2016). The Prevalence and Risk of Food Insecurity in the Nordic Region: Preliminary Results. Journal of Consumer Policy . Vol. 39.

Borch, Anita; Rantala, Varpu (2015). Addiction: a highly successful, essentially contested concept. Introduction to International Journal of Alcohol and Drug Research’s (IJADR) special issue: Addiction. What is the added value of the concept today?. The international journal of alcohol and drug research . Vol. 4.

Borch, Anita (2015). Problem gambling –A Lacanian Real?. The international journal of alcohol and drug research . Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig