Inkluderende forbruk

Inkluderende forbruk er SIFOs satsingsområde som har som et mål å utvikle og formidle kunnskap om hvordan forbruk kan fremme og hemme samfunnsdeltakelse og sosial inkludering av sårbare grupper via økt medvirkning i, tilgang til og bruk av markedsplasser, varer og tjenester.

Prosjektet ble startet med et todagers seminar i november 2016 og tar sikte på å starte nye forskningsprosjekter. I mars 2019 ble det publisert en antologi med fokus på innvandrere, og i januar et spesialnummer i det internasjonale tidsskriftet «Social Inclusion» med fokus på personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

  Bakgrunn

  Forskningsspørsmål

  Fokus på sårbare grupper

  1. Flyktninger

  2. Personer med nedsatt funksjonsevne

  3. Eldre, barn og unge, samt kvinner.

  Flyktninger

  Personer med nedsatt funksjonsevne

  Tidligere SIFO publikasjoner som er relevante for temaet:

  Anita Borch, Dag Slettemeås & Ingrid Kjørstad: Barrierer i funksjonshemmedes forbrukerhverdag - slik funksjonshemmedes organisasjoner ser det

  Anita Borch, Ingrid Kjørstad & Dag Slettemeås: Forbrukerbarrierer blant personer med nedsatt funksjonsevne

  Anita Borch, Ingrid Kjørstad & Dag Slettemeås: Excluding consumption practices  faced by disabled people: some preliminary results. Paper presented at NCCR, Aarhus, 18.-19. Mai 2016

  Ingun Grimstad Klepp, Mari Bjerck & Skoland, Eli: Made to fit - Å kle en avvikende kropp - handikap og klær. Nummer 9-2013

  Gun Roos & Mari Rysst: Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler. Oppdragsrapport nr. 1-2009

  Dag Slettemeås & Kjersti Lillebø: Parabolens betydning for identifisering og tilhørighet blant innvandrere i Norge, Fagrapport nr. 4-2010

  Mari Rysst: Inkludering og språkforståelse. En evaluering av kurs for innvandrerkvinner i Alna Bydel, Oslo. Prosjektnotat nr. 1-2009