English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere
38
Publikasjonspoeng
25

I 2020

Aktive prosjekter
20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2020
41

millioner kroner

Nyeste rapporter

Marie Hebrok, Harald Throne-Holst og Nan Zou Bakkeli: Plastsortering i norske kommuner – hvorfor er det så store forskjeller? SIFO rapport nr. 13-2021

Elaine Kempson og Christian Poppe: Trygg eller utsatt? Husholdenes økonomiske situasjon etter 16 måneder med koronakrise. SIFO rapport nr. 12-2021

Nina Heidenstrøm, Pål Strandbakken, Vilde Haugrønning og Kirsi Laitala: Product lifetime in European and Norwegian policies (oda.oslomet.no). SIFO report 11-2021

Christian Poppe og Silje E. Skuland: Virker gjeldsregistrene? Bankenes erfaringer med og holdninger til gjeldsinformasjonsforetak (oda.oslomet.no). SIFO rapport nr. 8-2021

Alle SIFO-rapporter

Abonner på nyheter fra SIFO!

Abonner på nyhetsbrev fra SIFO. Vi sender ut brevet 4-5 ganger i semesteret eller oftere ved behov.

Abonner på nyhetsbrevet vårt!