Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er 80 år i 2019!

Utvalgte publikasjoner

Alexander Schjøll og Christian B. H. Thorjussen: Menneskerettigheter og etisk forbruk. SIFO-rapport nr. 9-2019

Virginie Amilien og Alexander Schjøll: En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundet. SIFO notat nr. 3-2019

Vilde Haugrønning, Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala, Pål Strandbakken og Harald Throne-Holst: Leve av å reparere? En studieav økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer. SIFO-rapport nr. 6-2019

Kamilla Knutsen Steinnes, Helene Fiane Teigen og Annechen Bahr Bugge: Photoshop, fillers og falske glansbilder? En studie om kropp, kjønn og markedsføring i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 3-2019

Annechen Bahr Bugge: Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Cappelen Damm Akademisk 2019

Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson: Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning. Solum Bokvennen 2019