English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere
38
Publikasjonspoeng
28,21

I 2021

Aktive prosjekter
20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2021
42

millioner kroner

Nyeste rapporter

Christian Poppe og Elaine Kempson: Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? SIFO rapport nr. 5-2022

Marthe Hårvik Austgulen, Andreea Ioana Alecu og Markus Lynum: SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022. SIFO rapport nr. 4-2022

Markus Lynum og Silje Skuland: Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. SIFO rapport nr. 3-2022

Alle SIFO-rapporter

Klesforskningen ved SIFO

SIFOs klesforskere har sin egen blogg. Les den her!

Klesforskning (uni.oslomet.no)

Abonner på nyheter fra SIFO!

Abonner på nyhetsbrev fra SIFO. Vi sender ut brevet 4-5 ganger i semesteret eller oftere ved behov.

Abonner på nyhetsbrevet vårt!