English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere
36
Publikasjonspoeng
25

I 2020

Aktive prosjekter
20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2020
41

millioner kroner

Bærekraftig koronaliv

Last ned notatet Bærekraftig koronaliv som ble presentert på webinar 20. april.

Last ned notatet her