English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er 80 år i 2019!

Nyeste publikasjoner

Rick Dolphijn og Virginie Amilien: FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction. SIFO Project Note 2-2020

Marthe Hårvik Austgulen og Live Standal Bøyum: Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy. SIFO-rapport nr. 15-2019

Christian Poppe, Elling Borgeraas og Nan Zou Bakkeli: Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019. SIFO-rapport nr. 13-2019

Henry Mainsah, Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen: En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne. SIFO-rapport nr. 11-2019

Slettemeås, Dag: Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey. SIFO project note 6-2019

Live Standal Bøyum og Marie Hebrok: Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie. SIFO-notat nr. 4-2019

Annechen Bahr Bugge: Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Cappelen Damm Akademisk 2019

Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson: Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning. Solum Bokvennen 2019