English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere

35

Publikasjonspoeng

34,7

I 2019

Aktive prosjekter

20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2019

47,5

millioner kroner