English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere
35
Publikasjonspoeng
34,7

I 2019

Aktive prosjekter
20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2019
47,5

millioner kroner

Bærekraftig koronaliv

Last ned notatet Bærekraftig koronaliv som ble presentert på webinar 20. april.

Last ned notatet her