English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere

35

Publikasjonspoeng

34,7

I 2019

Aktive prosjekter

20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2019

47,5

millioner kroner

Nyeste publikasjoner

Silje Elisabeth Skuland (red.): European food safety: Mapping critical food practices and cultural differences in France, Norway, Portugal, Romania and the UK. SIFO-rapport nr. 6-2020

Lisbet Berg: Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. SIFO-rapport nr. 4-2020

Jo Helle-Valle og Ardis Storm-Mathisen (red.): Media Practices and Changing African Socialities. Non-media-centric Perspectives. Berghan Books 2020

Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson: Lettkledd. Velkledd med lite miljøbelastning. Solum Bokvennen 2020

Kirsi Laitala og Ingun Grimstad Klepp: Klær og miljø. Innkjøp, gjenbruk og vask. SIFO-rapport nr. 2-2020

Dag Slettemeås og Ardis Storm-Mathisen: Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien. SIFO-rapport nr. 7-2020

Alexander Schjøll og Christian B. H. Thorjussen: En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge. SIFO-rapport nr. 16-2019

Send en mail til kjerla@oslomet.no hvis du trenger en rapport du ikke får tak i!