Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

Kjerneområder

  • Bærekraftig forbruk
  • Digital hverdag
  • Mat og klær
  • Markedsbasert velferd

Nyeste publikasjoner

Vilde Haugrønning, Virginie Amilien og Gun Roos: Quality labels lost in everyday food consumption. Prosjektnotat nr. 8-2018

Annechen Bahr Bugge og Frode Alfnes: Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne? SIFO oppdragsrapport nr. 14-2018

Marie Hebrok, Kamilla Knutsen Steinnes, Nina Heidenstrøm og Torvald Tangeland: Spise eller kaste? Om hvordan forbrukerne gjør vurderinger av matens spiselighet, og betydningen av holdbarhetsmerking for matsvinnet i norske husholdninger. SIFO oppdragsrapport nr. 10-2018