Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er 80 år i 2019!

Nyeste publikasjoner

Borch, Harsløf, Klepp og Laitala (red.): Inclusive consumption. Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Universitetsforlaget 2019

Lisbet Berg og Arne Dulsrud: Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDRP) i Norge 2018. SIFO Oppdragsrapport nr. 9-2018

Anita Borch og Kirsi Laitala (red.): People with Disabilities: The Overlooked Consumers. Special issue of Social Inclusion Vol. 7, No. 1 2019