Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er 80 år i 2019!

Nyeste publikasjoner

Thea Grav Rosenberg, Kamilla Knutsen Steinnes og Ardis Storm-Mathisen: Markedsføring og personvern i sosiale medier– en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere. SIFO Oppdragsrapport nr. 13-2018

Dag Slettemeås, Henry Mainsah og Lisbet Berg: Plattformøkonomien. En landsdekkende undersøkelse om bruk av strømme-, booking-, bruktomsetnings- og delingstjenester. SIFO Oppdragsrapport nr. 11-2018

Dag Slettemeås, Henry Mainsah og Lisbet Berg: Brukeranmeldelser og ratinger. Rykteøkonomien på fremmarsj? En landsdekkende undersøkelse blant norske forbrukere. SIFO Oppdragsrapport nr. 12-2018

Borch, Harsløf, Klepp og Laitala (red.): Inclusive consumption. Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Universitetsforlaget 2019

Lisbet Berg og Arne Dulsrud: Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDRP) i Norge 2018. SIFO Oppdragsrapport nr. 9-2018

Anita Borch og Kirsi Laitala (red.): People with Disabilities: The Overlooked Consumers. Special issue of Social Inclusion Vol. 7, No. 1 2019