Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er 80 år i 2019!

Utvalgte publikasjoner

Kamilla Knutsen Steinnes, Helene Fiane Teigen og Annechen Bahr Bugge: Photoshop, fillers og falske glansbilder? En studie om kropp, kjønn og markedsføring i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 3-2019

Frode Alfnes, Alexander Schjøll og Arne Dulsrud: Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser. SIFO-rapport nr. 5-2019

Elaine Kempson og Christian Poppe: Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report. SIFO oppdragsrapport nr. 19-2018

Lisbet Berg (2019): Class Related Consumption and the Ability to Resist Commercial Temptations in the Age of Commercialism. SAGE Open

Kamilla Knutsen Steinnes og Henry Mainsah: Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummeringom barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv. SIFO rapport nr. 1-2019

Dag Slettemeås, Henry Mainsah og Lisbet Berg: Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet. SIFO oppdragsrapport nr. 18-2018

Dag Slettemeås, Henry Mainsah og Lisbet Berg: Brukeranmeldelser og ratinger. Rykteøkonomien på fremmarsj? En landsdekkende undersøkelse blant norske forbrukere. SIFO Oppdragsrapport nr. 12-2018