English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er 80 år i 2019!

Nyeste publikasjoner

Henry Mainsah, Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen: En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne. SIFO-rapport nr. 11-2019

Slettemeås, Dag: Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey. SIFO project note 6-2019

Bugge, Annechen Bahr, Klepp, Ingun Grimstad, Borch, Anita, Schjøll, Alexander, Laitala, Kirsi, Haugrønning, Vilde: Jul – pynt, gaver, klær og mat. SIFO-rapport nr. 12-2019

Arne Dulsrud og Alexander Schjøll: Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday. SIFO-rapport nr. 10-2019

Live Standal Bøyum og Marie Hebrok: Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie. SIFO-notat nr. 4-2019

Annechen Bahr Bugge: Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Cappelen Damm Akademisk 2019

Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson: Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning. Solum Bokvennen 2019