English version

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.

SIFO i tall

Antall forskere
38
Publikasjonspoeng
28,21

I 2021

Aktive prosjekter
20

Tallet er omtrentlig

Omsetning 2021
42

millioner kroner

Nyeste rapporter

Christian Poppe og Elaine Kempson: Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022. SIFO-rapport nr. 8-2022

Christian Poppe og Elaine Kempson: Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? SIFO rapport nr. 5-2022

Marthe Hårvik Austgulen og Andreea Ioana Alecu: SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter andre halvår 2022. SIFO rapport nr. 7-2022

Alle SIFO-rapporter

Klesforskningen ved SIFO

SIFOs klesforskere har sin egen blogg. Les den her!

Klesforskning (uni.oslomet.no)

Hvor bærekraftig er kortreist, lokal mat?

Det EU-finansierte prosjektet Strength2Food har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om hvordan direkte, kortreist og lokal matdistribusjon bidrar til økt bærekraft. De har laget fire faktaark rettet mot et norsk publikum. Last dem ned her!

  1. Strength2Food oppsummert (oda.oslomet.no)
  2. Matmerker og forbrukernes matvalg (oda.oslomet.no)
  3. Styrket bærekraft gjennom kortreist, lokal mat (oda.oslomet.no)
  4. Styrke samarbeid for et mer bærekraftig matsystem (oda.oslomet.no)

Abonner på nyheter fra SIFO!

Abonner på nyhetsbrev fra SIFO. Vi sender ut brevet 4-5 ganger i semesteret eller oftere ved behov.

Abonner på nyhetsbrevet vårt!