Om SIFO

Handlevogn i butikk

SIFOs forskere i tall

Forskere

34

Førstekompetanse

10

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet.

Våre forskere er organisert i to forskningsgrupper:  

SIFO har ca. 30 forskerårsverk, og forskerstaben består hovedsakelig av sosiologer, samfunns- og kulturforskere. Enkelte av disse har i tillegg naturvitenskaplig kompetanse, f.eks. i kjemi, tekstilfag eller som ingeniører. 

Våre kjerneområder

Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018

SIFO har levert fire notater på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med ny NOU om forbrukerpolitikk: 

Personvernerklæring for SIFOs forskningsvirksomhet

Kontakt SIFO

Finansiering

SIFOs forskning finansieres dels over statsbudsjettet, dels gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EU (Horizon 2020).

Etablert i

1939

under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell

I

2016

ble SIFO en del av OsloMet

SIFOs historie: 80 år i 2019

SIFOs historie går tilbake til 1930-årenes husstellforskning. Inntil nylig var laboratoriearbeid og produkttesting en sentral oppgave ved instituttet. I dag har vi ingen laboratorier igjen og forskerstaben består hovedsakelig av samfunns- og kulturforskere. Enkelte av disse har i tillegg naturvitenskaplig kompetanse, f.eks. i tekstilfag eller som ingeniører.

Fra SIFOs historie

Utstillinger ble tidlig brukt som en del av forskningsformidlingen ved SIFO. Her fra utstillingen "Bo med plan" i 1970.

I 2016 gikk SIFO inn i det som da het Høgskolen i Oslo og Akershus – nå OsloMet. Sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Arbeidsforskningsinstituttet AFI og By- og regionforskningsinstituttet NIBR utgjør SIFO Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). I 2018 ble HiOA til OsloMet – storbyuniversitetet.