English version

Om SIFO

Handlevogn i butikk

SIFOs forskere i tall

Forskere
36
Forsker 1-kompetanse
8

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. SIFO er en forkortelse for Statens institutt for forbruksforskning, som var navnet fra 1974, fram til sammenslåingen med Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMets forløper, i 2016.

Våre forskere er organisert i to forskningsgrupper:  

SIFO har ca. 30 forskerårsverk, og forskerstaben består hovedsakelig av sosiologer, samfunns- og kulturforskere. Enkelte av disse har i tillegg naturvitenskaplig kompetanse, f.eks. i kjemi, tekstilfag eller som ingeniører. 

Våre kjerneområder

Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018

SIFO har levert fire notater på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med ny NOU om forbrukerpolitikk (regjeringen.no 2019):

Personvernerklæring for SIFOs forskningsvirksomhet

Kontakt SIFO

Finansiering

SIFOs forskning finansieres dels over statsbudsjettet, dels gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EU (Horizon 2020).

SIFOs ledergruppe

Laster inn ...
Etablert i
1939

under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell

2016

SIFO blir en del av OsloMet

SIFOs historie: 80 år i 2019

SIFOs historie går tilbake til 1930-årenes husstellforskning.Statens forsøksvirksomhet i husstell ble opprettet i 1939 og Statens opplysningskontor i husstell i 1940 for å skaffe og formidle vitenskapelig kunnskap om husstell. 

Etter andre verdenskrig tok staten ansvar for beskyttelse av forbrukerne på samme måte som i de andre skandinaviske landene. Det statlige Forbrukerrådet ble opprettet i 1953. Forbruksforskningen ble del av den bredere politiske konflikten mellom Arbeiderpartiets vekt på sterk statlig styring av økonomien og de borgerlige partienes motstand mot regulering. Da regjeringen flyttet de to husstellinstitusjonene til Departementet for familie- og forbrukersaker i 1959, var det et forsøk på å satse på forbruksforskning og ikke husstell. I 1970 ble de slått sammen i det nye Statens institutt for forbruksforskning og vareundersøkelser (SIFV).

Fra SIFOs historie

Utstillinger ble tidlig brukt som en del av forskningsformidlingen ved SIFO. Her fra utstillingen "Bo med plan" i 1970.

Overgangen fra selvforsyning til stadig nye ferdigvarer og forbrukerprodukter forandret husmødrenes hverdag. SIFO og dets forløpere testet gjennom flere tiår mat, tekstiler, vaskemidler og andre varer. Målet var å gi forbrukerne oppdatert og nøytral informasjon om de mange nye produktenes egenskaper og kvalitet.

Den første ansatte i SIFO, direktør Bergliot Qviller Werenskiold, arbeidet med vitaminer inspirert av amerikansk forbruksforskning. Instituttet var da lokalisert på Statens lærerskole i Husstell på Stabekk. Instituttets første publikasjon handlet om c-vitamininnholdet i nyper av ulik modningsgrad.

foto av Bergljot Qviller Werenskiold

SIFOs første direktør, Bergljot Qviller Werenskiold, forsket på innholdet av c-vitaminer i nyper av ulik modningsgrad. Bilde fra arkivet.

Laboratoriet arbeidet med testing for offentlige institusjoner, media og næringsliv. Spørsmål om hvorvidt de nye vaskemaskinene vasket like rent som håndvask, og om de slet på tøyet, var viktig i starten. Det samme var testing av den nye fryseteknologien. Senere ble laboratoriene brukt til testing for ordninger som miljømerket Svanen og energimerking.

bokforsider fra SIFO-arkivet, collage

Håndtering av mat og stell av klær og tekstiler har vært, og er fortsatt, sentralt i SIFOs forskning. Her illustrert med noen bokforsider fra arkivet.

En samfunnsvitenskapelig forbruksforskning ble diskutert fra begynnelsen av 1960-tallet, men i praksis ble det ikke ansatt mange samfunnsvitere i SIFO før på 1980-tallet. Det samfunnsvitenskapelige preget ble ytterligere styrket i 2013 da Barne- og likestillingsdepartementet besluttet å legge ned SIFOs laboratorium.

I 2016 ble SIFO slått sammen med tre andre institutter under den daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Under HiOA lå både den tidligere hustellærerskolen og den tidligere kvinnelige industriskolen og dermed med de kunnskapstradisjoner SIFO har sitt opphav i. I 2018 ble HiOA til OsloMet – storbyuniversitetet.

Kilde: Hegnes, Jannike Wehn. (2019, 30. januar). Forbruksforskningsinstituttet SIFO. I Store norske leksikon. Hentet 27. juni 2019 fra Store norske leksikon sin artikkel om SIFO (snl.no).

Nyhetsarkiv

Ingun Grimstad Klepp ansatt som professor

Den profilerte SIFO-forskeren har gått fra stilling som forsker I til stilling som professor i klær og bærekraft.

portrett av Ingun Grimstad Klepp kledd i grønt med grønn bakgrunn
Forestillinger om en bærekraftig fremtid

SIFO har fått tilslag fra Norges forskningsråd på prosjektet IMAGINE – Contested Futures of Sustainability.

rosafarget futuristisk modell av planeter og romskip
Skal studere plastreduksjon

SIFO har fått tilslag fra Norges forskningsråd på prosjektet REDUCE, som skal se på hvordan vi kan redusere bruken av plast i hverdagslivet.

bildecollage rundt ordet Plastic