English version

Forbrukerpolitikk og -økonomi

Den samlende bærebjelken i gruppens forskningsinnsats faller inn under temaet forbruk, livsstil og levekår, husholdningers økonomiske situasjon og gjeld. SIFOs referansebudsjett står sentralt i mye av arbeidet.

Vi forsker på et vidt spekter av forbrukerpolitiske og forbrukerøkonomiske temaer. Vårt mål er å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for utformingen av forbrukerpolitikken knyttet til:  

SIFOs referansebudsjett, som viser hva som kan anses som et rimelig forbruksnivå blant ulike typer norske hushold, står sentralt i mye av dette arbeidet. Viktig er også SIFO-surveyen, som dokumenterer forbrukstrender over tid.

Våre viktigste brukere er forbrukere, myndigheter, forskningsmiljøer og offentlig og private leverandører av varer og tjenester.

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...

    

  • Mer om forskningsgruppen

   Gjennom empiriske studier prøver vi i tillegg å forstå hvordan den enkelte forbruker orienterer seg og gjør sine valg. Vårt mandat er å bidra til økt kunnskap om forbrukernes situasjon, for slik å bidra til økt forbrukerinnflytelse.   
   Vi er også opptatt av forbrukets samfunnsmessige og individuelle betydning. På den ene siden kan varer og tjenester ses som kommunikasjonssymboler med en mening knyttet til seg. På den andre siden har forbruksvarer også et bruksaspekt og kan ses som redskaper som kan endre hverdagens tidsbruk og relasjonene mellom folk.

   Ved å studere forbrukerne på så ulike arenaer som bankmarkedet, kosmetikkmarkedet, matmarkedet, klesmarkedet og i uformelle distribusjonssystemer, samt i tillegg ved å studere hvordan utsatte forbrukergrupper som gjeldsofre og økonomisk svakere stilte barnefamilier får endene til å møtes – eller ikke møtes – får vi stadig større innsikt i hvilke mekanismer som styrer forbrukernes prioriteringer og valg.