English version

Kontakt SIFO

Kontaktinformasjon til SIFO, ledelsen, pressekontakt og de ansatte.

Besøksadresse

Stensberggata 26, 0170 Oslo, 7. etasje.

E-post og telefon

Generelle henvendelser via e-post.

Sentralbord: tlf. 67 23 50 00
Ansatte: Direkte innvalg tlf. 67 23 + personlig internnummer
Kontaktinformasjon i ansattkatalogen.

SIFOs forskningsadministrasjon

Postadresse

Forbruksforskningsinstituttet SIFO
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sosiale medier

Følg oss på Facebook for nyheter fra forskningen vår (facebook.com)

Twitter: @SIFOforsk 

Instagram: @sifoforsk

SIFOs ledelse

Laster inn ...

Pressehenvendelser

Laster inn ...