English version

Teknologi og bærekraft

Vi forsker på produkters plass i forbrukskulturen, forholdet mellom teknologi og samfunn og miljøpåvirkningen av ulike typer forbruk.

Forskningsgruppen Teknologi og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO arbeider med to av de sentrale temaene i det moderne samfunn: Bærekraft og digitalisering.

Økt forståelse for produkters plass i forbrukskulturen og i forhold til miljø er viktige mål for gruppens arbeid. Forholdet mellom teknologi og samfunn, og ulike innfallsvinkler til studier av materiellkultur står dermed sentralt. Miljøpåvirkningen av ulike typer forbruk og forutsetningene for en bærekraftig praksis er viktige problemstillinger. Forholdet mellom tempoet i forbruket og dermed i avfallsproduksjonen og miljøbelastning og forbrukerens praksis og forståelse av forbruk blir studert.

Teknologi og digitalisering utgjør en sentral og betydelig del av hverdagslivet i det moderne samfunn. Hvordan vi som forbrukere tenker om dette – hvilke muligheter er det, hva er risikoene og hvem har ansvaret er sentrale spørsmål. I denne sammenheng er det også viktig å finne ut av og forstå hvordan samfunnet generelt og forbrukerne spesielt er tenkt inn i innovasjonsprosessen av fremtidige produkter og løsninger. Gruppens styrke ligger i en bred faglig og metodisk bredde som rettes mot det å forstå dagliglivets praksiser og den måten tingene inngår i disse.

Kontakt oss

Laster inn ...
  • Medlemmer

      Laster inn ...