English version

Bærekraftig tekstil- og matforbruk

Vi forsker på forbruk av tekstiler og mat og hvordan marked, politikk og verdikjede kan utvikles til det best for forbrukere og samfunn. Størst aktivitet har vi innen bærekraft.

Med forbruk forstår vi anskaffelse, bruk og avhending av varer og tjenester.

Mat, klær og andre tekstiler inngår i dagliglivet til alle mennesker både fordi vi alle spiser og er påkledd, men også fordi innkjøp og annet husarbeidet som vask, vedlikehold og tilberedning er arbeidsoppgaver som opptar mye av vår tid.

Dette er sammen med bolig, forbruk som ikke kan velges bort.

Gruppen har i tillegg til forskning på mat og klær også kompetanse innen bolig, fritidsforbruk, og utstyr for sport, friluftsliv med mer.

Gruppen er en av tre forskningsgrupper ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Vi ønsker å bidra med å løse samfunnsproblemer og sikre at kunnskap om produktene, forbrukere og forbruk inngår i diskusjon og politikk der mat og klær inngår. Dette er blant annet:

   Bærekraft

   Bærekraft er det viktigst området for vår forskning. 

   Det omfatter diskusjoner rundt kortreist, lokal, økologisk, forbruk med minimal miljøbelastning, merkeordninger, miljøsammenligninger, livssyklusanalyser, levetid, holdbarhet, sløsing, kasting, overproduksjon, dyrevelferd, plast og mikroplast med mer.

   Helse og inkludering

   Sunn, god mat og tilgang på gode klær for alle i samfunnet er et viktig mål.

   Å passe inn, bli likt, ta del i fysiske og sosiale aktiviteter forutsetter at vi har klær og annet utstyr og kan ta del i måltider og felleskap rundt mat. Tekstiler og mat inngår i forebygging og behandling av syke. 

   Kultur og tradisjon

   Klær og mat er viktige både i hvordan og i ulike ritualer og markering.

   Vår lange og rike kulturhistorie er et forråd til inspirasjon og fornyelse som kan tas i bruk. Forbruket inngår i komplekse ofte uskrevne regler der alder, kjønn, kulturell bakgrunn og smak spiller inn.

   Marked

   Forbrukerens stilling i markedet omfatter spørsmål som forbrukerrettigheter, grønnvasking og annen villedende markedsføring, prissetting og merkeordninger.

   Utvikling av alternative distribusjonsformer og lokale løsninger, ofte utenfor det ordinære markedet inngår, også i vår forskning.

   Vi er altså opptatt forbrukernes stilling i markeder for tekstil og mat.

   Produksjon og produktutvikling

   Arbeid med samarbeid i verdikjeden og utvikling av produkter der bruk og brukeren tas mer på alvor. 

   Politikk

   Vi arbeider med utvikling av politikk der kunnskapen om forbruk tas på alvor og som sikrer forbrukers rettigheter.

   Arbeidet omfatter utvikling av politiske virkemidler, målsetninger og indikatorer på å oppnå ønsket effekt.