Publikasjoner

SIFO-rapporter

OBS: Vi har problemer med arkivet vårt. Send en mail til kjerla@oslomet.no hvis du trenger en rapport du ikke får tak i! 

2020

SIFO-rapporter

Christian Poppe og Elaine Kempson: Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? Rapport nr. 2. SIFO-rapport nr. 12-2020

Kamilla Knutsen Steinnes og Christian B. H. Thorjussen: Mestring og sårbarhet ved netthandel. En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers. SIFO-rapport nr. 11-2020

Nan Zou Bakkeli: Kunnskap om personlig økonomi. SIFO-rapport nr. 10-2020

Christian Poppe: Økonomiske rådgivningssaker i NAV 2019. SIFO-rapport nr. 9-2020

Dag Slettemeås og Ardis Storm-Mathisen: Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien. SIFO-rapport nr. 7-2020

Silje Elisabeth Skuland (red.): European food safety: Mapping critical food practices and cultural differences in France, Norway, Portugal, Romania and the UK. SIFO-rapport nr. 6-2020

Christian Poppe og Elaine Kempson: Hvordan går det med folks økonomi i korona-tider? SIFO-rapport nr. 5-2020

Lisbet Berg: Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. SIFO-rapport nr. 4-2020

Annechen Bahr Bugge: GMO-mat eller ikke. Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? SIFO-rapport nr. 3-2020

Kirsi Laitala og Ingun Grimstad Klepp: Klær og miljø. Innkjøp, gjenbruk og vask. SIFO-rapport nr. 2-2020

Torp, Ida H. D.: Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. SIFO-rapport nr. 1-2020

SIFO-notater

Lisbet Berg: Korona 2020. Forbrukerforhold 12.-16. mars 2020. Figurnotat. SIFO-notat nr. 3-2020

Rick Dolphijn and Virginie Amilien: FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction. SIFO project note 2-2020

2019

SIFO-rapporter

Alexander Schjøll og Christian B. H. Thorjussen: En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge. SIFO-rapport nr. 16-2019

Marthe Hårvik Austgulen and Live Standal Bøyum: Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy. SIFO report 15-2019

Kamilla Knutsen Steinnes og Marie Hebrok: Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa. SIFO-rapport nr. 14-2019

Christian Poppe, Elling Borgeraas og Nan Zou Bakkeli: Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019. SIFO-rapport nr. 13-2019

Annechen Bahr Bugge, Ingun Grimstad Klepp, Anita Borch, Alexander Schjøll, Kirsi Laitala og Vilde Haugrønning: Jul - pynt, gaver, klær og mat. SIFO-rapport nr.  12-2019

Henry Mainsah, Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen: En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne. SIFO-rapport nr. 11-2019

Arne Dulsrud og Alexander Schjøll: Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge. SIFO-rapport nr. 10-2019

Alexander Schjøll og Christian B. Holth Thorjussen: Menneskerettigheter og etisk forbruk. SIFO-rapport nr. 9-2019

Ingun Grimstad Klepp, Tone Skårdal Tobiasson, Vilde Haugrønning, Gunnar Vittersø, Lise Grøva, Torhild Kvingedal, Ingvild Espelien and Elin Kubberød: KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway. SIFO report 8-2019

Lisbet Berg: Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? SIFO-rapport nr. 7-2019

Vilde Haugrønning, Ingun Grimstad Klepp, Pål Strandbakken, Kirsi Laitala og Harald Throne-Holst: Leve av å reparere?En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer. SIFO-rapport nr. 6-2019

Frode Alfnes, Alexander Schjøll og Arne Dulsrud: Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser. SIFO-rapport nr. 5-2019

Kamilla Knutsen Steinnes, Helene Fiane Teigen og Annechen Bahr Bugge: Photoshop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 3-2019

Christian Poppe: Inngåtte gjeldsordninger ved tre namsfogdembeter i 2017. SIFO-rapport nr. 2-2019

Kamilla Knutsen Steinnes og Henry Mainsah: Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv. SIFO-rapport nr. 1-2019

Eldre rapporter

Eldre rapporter fra 2018 og bakover finnes i fagarkivet. Dessverre dårlig søkemulighet, de nyeste er bakerst.