Publikasjoner

SIFOs rapporter og notater

Alle SIFO-rapporter og notater er tilgjengelig i arkivet (oda.oslomet.no).

Send en mail til kjerla@oslomet.no hvis du trenger en rapport du ikke får tak i! 

2024

Dag Slettemeås, Mikko Laamanen, Arne Dulsrud og Erlend Hua Lun Kok: Hvorfor ser jeg denne reklamen? Forbrukerutfordringer ved personalisert annonsering i digitale medier. SIFO-rapport nr. 1-2024

Virginie Amilien, Kjersti Lassen, Gun Roos, Hanne Torjusen og Gunnar Vittersø (red.): Lofoten som bærekraftig matdestinasjon. Innblikk fra et seminar og en rundtur. SIFO-notat nr. 2-2024

Austgulen, M.H., Ansteensen, A-K., Alecu: SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024. SIFO-rapport nr. 3-2024

Lynum, M., Haugsrud, I., Slettemeås, D., Austgulen, M.H., Ansteensen, A-K.: Lek, medier og fritid i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 4-2024

Silje E. Skuland, Andreea I. Alecu, Erlend Lun Kok, Ann-Kristin Ansteensen, Gun Roos, Markus Lynum og Lilli Wolland Blomberg: Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser. SIFO-rapport nr. 5-2024

2023

Christian Poppe: Utsatte grupper i dyrtiden. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023. SIFO-rapport nr. 15-2023 

Hanna Seglem Tangen og Alexander Schjøll: Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 14-2023

Clara Julia Reich og Kamilla Knutsen Steinnes: Barns forbruk i videospill og hvordan det påvirker sosiale relasjoner. Delrapport 2 fra prosjektet «Pay to play». SIFO-rapport nr. 12-2023

Kamilla Knutsen Steinnes, Clara Julia Reich og Helene Fiane Teigen: Kartlegging av manipulerende spilldesign. Delrapport 1 fra prosjektet «Pay to play». SIFO-rapport nr. 12-2023

Dag Slettemeås og Mikko Laamanen: Barns digitale forbrukervern. En kunnskapsgjennomgang om digital sårbarhet og negative konsekvenser ved kommersiell påvirkning. SIFO-rapport nr. 10-2023

Clara Julia Reich, Live Bøyum, Helene Fiane Teigen og Kamilla Knutsen Steinnes: «Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 9-2023

Christian Poppe og Elaine Kempson: Dyrtid 4: Det er ikke over ennå. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 (oda.oslomet.no). SIFO-rapport nr. 11-2023

Anita Borch og Kamilla Knutsen Steinnes: Unges forhold til kjøp av overraskelsespakker (lootboxes) i dataspill. SIFO-rapport nr. 4-2023

Andreea Ioana Alecu og Eivind Jacobsen: Noen hovedpunkter fra EU-kommisjonens Consumers Conditions Survey (CCS) 2022. SIFO-rapport nr. 8-2023

Harald Throne-Holst, Live Bøyum, Svein Ole Borgen og Pål Strandbakken: Issues of social license to operate for feed producers for aquaculture. SIFO notat nr. 5-2023

Ingun Grimstad Klepp, Lisbeth Løvbak Berg, Anna Schytte Sigaard, Tone Tobiasson og Lea Gleisberg: The plastic elephant. Overproduction and synthetic fibres in sustainable textile strategies. SIFO project report 5-2023

Audun Kjus, Harald Throne-Holst og Atle Wehn Hegnes: Fremtidsbilder.  Rapportering fra innsamling på minner.no. SIFO notat nr. 4-2023

Arne Dulsrud, Maria Gloria Cano, Miguel Garcia, Gilma Olaya Vega: Living in food insecurity – the experience of poor households of Cauca, Colombia. SIFO project note 3-2023 

Maria Uldahl, Annechen Bahr Bugge og Alexander Schjøll: Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat? SIFO-rapport nr. 6-2023

Bugge, Annechen Bahr og Schjøll, Alexander: Å nyte Norge: Hvilke mataktiviteter og -opplevelser trakter folk etter på tur og reise i Norge? SIFO-rapport nr. 7-2023

Poppe, Christian og Kempson, Elaine: Dyrtid III. Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023. SIFO-rapport nr. 3-2023

Austgulen, M.H., Ansteensen, A-K., Alecu, A.I., Blomberg, L.W.: SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023. SIFO-rapport nr. 2-2023

Lynum, M., Blomberg, L.W., Skuland, S., Ansteensen, A-K.: Oppdatering av forbruksområdet husholdningsartikler: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 1-2023

Anna Schytte Sigaard: Want not, waste not: Preliminary findings. SIFO notat 2-2023

Christian Poppe og Elaine Kempson: Uførhet – også et økonomisk uføre? Økonomisk trygghet i dyrtiden for uføre og hushold med ekstra daglige utgifter på grunn av funksjonshemming eller alvorlig sykdom. SIFO notat nr. 1-2023

2022

Andreea Ioana Alecu, Markus Lynum og Lisbet Berg: Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020. SIFO-rapport nr. 11-2022

Dag Slettemeås, Helene Teigen og Henry Mainsah: Årvåken og overvåket? Norske forbrukeres forhold til digitale data, sporing, personalisering og målretting i overvåkningsøkonomien. SIFO-rapport nr. 10-2022

Clara Julia Reich, Dag Slettemeås og Kamilla Knutsen Steinnes: Barn og unges digitale kompetanse: Unges erfaringer og perspektiver som utgangspunkt for en utvidet digital kompetanseforståelse. SIFO-rapport nr. 9-2022

Torvald Tangeland, Frode Alfnes, Harald Throne-Holst og Arne Dulsrud: Bærekraftig energiforbruk: Forbrukermobilitet og -fleksibilitet i strømmarkedet (oda.oslomet.no).  SIFO-rapport nr. 13-2022

Gunnar Vittersø, Hanne Torjusen og Sabina Kuraj: Diversity in food culture and consumption patterns. Survey results from seven European countries. SIFO report 6-2022

Christian Poppe og Elaine Kempson: Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022. SIFO rapport nr. 8-2022

Christian Poppe og Elaine Kempson: Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? SIFO rapport nr. 5-2022

Marthe Hårvik Austgulen og Andreea Ioana Alecu: SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter – andre halvår 2022. SIFO rapport nr. 7-2022

Marthe Hårvik Austgulen, Andreea Ioana Alecu og Markus Lynum: SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022. SIFO rapport nr. 4-2022

Markus Lynum og Silje Skuland: Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. SIFO rapport nr. 3-2022

Andreea Ioana Alecu og Arne Dulsrud: Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel. SIFO rapport nr. 2-2022

Christian Poppe: Avslag på gjeldsordning. SIFO-rapport nr. 1-2022

2021

SIFO-rapporter

Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen: Sårbare bilder på sosiale medier. En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom. SIFO rapport nr. 17-2021

Harald Throne-Holst, Arne Dulsrud, Torvald Tangeland og Unni Kjærnes: Husholdningenes innkjøps- og spisemønster under pandemien. SIFO-rapport nr. 15-2021

Anna Schytte Sigaard, Lisbeth Løvbak Berg og Ingun Grimstad Klepp: Woolume: Potential new products from vacant wool. SIFO project report nr. 18-2021

Nina Heidenstrøm, Ingrid Haugsrud, Marie Hebrok og Harald Throne-Holst: «Hvorfor kan ikke bare alle produkter være bærekraftige?» Hvordan forbrukere oppfatter og påvirkes av markedsføring med bærekraftpåstander (oda.oslomet.no). SIFO-rapport nr. 16-2021

Andreea Ioana Alecu: Hvordan vurderer norske forbrukere utvalgte markeder? Hovedresultater fra Markets Monitoring Survey runde 1 og 2. SIFO-rapport nr. 14-2021

Marie Hebrok, Harald Throne-Holst og Nan Zou Bakkeli: Plastsortering i norske kommuner – hvorfor er det så store forskjeller? SIFO rapport nr. 13-2021

Elaine Kempson og Christian Poppe: Trygg eller utsatt? Husholdenes økonomiske situasjon etter 16 måneder med koronakrise. SIFO rapport nr. 12-2021

Nina Heidenstrøm, Pål Strandbakken, Vilde Haugrønning og Kirsi Laitala: Product lifetime in European and Norwegian policies. SIFO report 11-2021

Sigaard, Anna Schytte og Haugrønning, Vilde: WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool. SIFO report 9-2021

Annechen Bahr Bugge: Fremtidens måltidskonsepter – sunn og bærekraftig take-away (oda.oslomet.no). SIFO-rapport nr. 10-2021

Christian Poppe og Silje E. Skuland: Virker gjeldsregistrene? Bankenes erfaringer med og holdninger til gjeldsinformasjonsforetak (oda.oslomet.no). SIFO rapport nr. 8-2021

Dulsrud, Arne; Kuraj, Sabina (eds.). Food for Security. Mapping mechanisms of food security and conflict in Cauca, Colombia. SIFO report 7-2021

Annechen Bahr Bugge og Alexander Schjøll: Miljø- og dyrevelferdsspørsmål knyttet til produksjon og forbruk av fisk og kjøtt – hva er forbrukernes betraktninger og betenkeligheter? SIFO rapport nr. 6-2021

Klepp, I. G. og Haugrønning, V.: Naturgarvet skinn i et miljøperspektiv. SIFO rapport nr. 5-2021

Bugge, A. B. og S. Henjum (2021): Vegetarianisme – en studie av sosiale, praktiske og kroppslige aspekter ved å ha et helt eller delvis vegetarisk spisemønster. SIFO-rapport nr. 4-2021. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Austgulen, M.H., Alecu, A.I, Naterstad, A.: SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2021. SIFO rapport nr. 3-2021

Skuland, Silje E.: Oppdatering av kostnader til spedbarn. Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i Referansebudsjettet. SIFO rapport nr. 2-2021

Austgulen, M.H., Alecu, A.I, Borgeraas, E.: Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 1-2021

SIFO-notater

Alecu, Andreea I.: En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier. SIFO notat nr. 2-2021 

Gunnar Vittersø, Marie Hebrok, Nina Heidenstrøm, Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala, Torvald Tangeland, Harald Throne-Holst og Hanne Torjusen: Bærekraftig koronaliv. SIFO notat nr. 1-2021

2020

SIFO-rapporter

Kamilla Knutsen Steinnes og Vilde Haugrønning: Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents. SIFO-rapport nr. 17-2020 

Torvald Tangeland, Nina Heidenstrøm, Vilde Haugrønning. Harald Throne-Holst, Marie Hebrok, Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala og Kamilla Knutsen Steinnes: Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030. SIFO-rapport nr. 15-2020 

Silje Elisabeth Skuland og Christian Poppe: Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk. SIFO-rapport nr. 14-2020

Gun Roos, Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala, Vilde Haugrønning, Annechen Bahr Bugge, Silje Elisabeth Skuland, Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen: Barn og unges forbruk: Klær, mat og kropp. SIFO-rapport nr. 13-2020

Christian Poppe og Elaine Kempson: Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? Rapport nr. 2. SIFO-rapport nr. 12-2020

Kamilla Knutsen Steinnes og Christian B. H. Thorjussen: Mestring og sårbarhet ved netthandel. En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers. SIFO-rapport nr. 11-2020

Nan Zou Bakkeli: Kunnskap om personlig økonomi. SIFO-rapport nr. 10-2020

Christian Poppe: Økonomiske rådgivningssaker i NAV 2019. SIFO-rapport nr. 9-2020

Christian Poppe, Elling Borgeraas og Nan Zou Bakkeli: Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering. SIFO-rapport nr. 8-2020

Dag Slettemeås og Ardis Storm-Mathisen: Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien. SIFO-rapport nr. 7-2020

Silje Elisabeth Skuland (red.): European food safety: Mapping critical food practices and cultural differences in France, Norway, Portugal, Romania and the UK. SIFO-rapport nr. 6-2020

Christian Poppe og Elaine Kempson: Hvordan går det med folks økonomi i korona-tider? SIFO-rapport nr. 5-2020

Lisbet Berg: Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. SIFO-rapport nr. 4-2020

Annechen Bahr Bugge: GMO-mat eller ikke. Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? SIFO-rapport nr. 3-2020

Kirsi Laitala og Ingun Grimstad Klepp: Klær og miljø. Innkjøp, gjenbruk og vask. SIFO-rapport nr. 2-2020

Torp, Ida H. D.: Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. SIFO-rapport nr. 1-2020

SIFO-notater

Lisbet Berg: Korona 2020. Forbrukerforhold 12.-16. mars 2020. Figurnotat. SIFO-notat nr. 3-2020

Rick Dolphijn and Virginie Amilien: FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction. SIFO project note 2-2020

2019

SIFO-rapporter

Alexander Schjøll og Christian B. H. Thorjussen: En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge. SIFO-rapport nr. 16-2019

Marthe Hårvik Austgulen and Live Standal Bøyum: Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy. SIFO report 15-2019

Kamilla Knutsen Steinnes og Marie Hebrok: Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa. SIFO-rapport nr. 14-2019

Christian Poppe, Elling Borgeraas og Nan Zou Bakkeli: Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019. SIFO-rapport nr. 13-2019

Annechen Bahr Bugge, Ingun Grimstad Klepp, Anita Borch, Alexander Schjøll, Kirsi Laitala og Vilde Haugrønning: Jul - pynt, gaver, klær og mat. SIFO-rapport nr.  12-2019

Henry Mainsah, Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen: En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne. SIFO-rapport nr. 11-2019

Arne Dulsrud og Alexander Schjøll: Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge. SIFO-rapport nr. 10-2019

Alexander Schjøll og Christian B. Holth Thorjussen: Menneskerettigheter og etisk forbruk. SIFO-rapport nr. 9-2019

Ingun Grimstad Klepp, Tone Skårdal Tobiasson, Vilde Haugrønning, Gunnar Vittersø, Lise Grøva, Torhild Kvingedal, Ingvild Espelien and Elin Kubberød: KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway. SIFO report 8-2019

Lisbet Berg: Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? SIFO-rapport nr. 7-2019

Vilde Haugrønning, Ingun Grimstad Klepp, Pål Strandbakken, Kirsi Laitala og Harald Throne-Holst: Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer. SIFO-rapport nr. 6-2019

Frode Alfnes, Alexander Schjøll og Arne Dulsrud: Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser. SIFO-rapport nr. 5-2019

Kamilla Knutsen Steinnes, Helene Fiane Teigen og Annechen Bahr Bugge: Photoshop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier. SIFO-rapport nr. 3-2019

Christian Poppe: Inngåtte gjeldsordninger ved tre namsfogdembeter i 2017. SIFO-rapport nr. 2-2019

Kamilla Knutsen Steinnes og Henry Mainsah: Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv. SIFO-rapport nr. 1-2019

SIFO-notater

Rysst, Mari og Borgeraas, Elling (2019): Forbruksstrategier i barnerike familier. SIFO notat nr. 8-2019

Dag Slettemeås: Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey. SIFO-notat nr. 6-2019

Christian Poppe: Grupper med lav kunnskap om økonomi. SIFO-notat nr. 5-2019

Live Standal Bøyum og Marie Hebrok: Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie. SIFO-notat nr. 4-2019

Virginie Amilien og Alexander Schjøll: En fargerik merkedag. Om halloween i Norge i det 21. århundret. SIFO-notat nr. 3-2019

Gunnar Vittersø (red.): Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen. SIFO-notat nr. 2-2019

Eldre rapporter

Alle SIFO-rapporter og notater er tilgjengelig i arkivet (oda.oslomet.no).