English version
Kamilla Knutsen Steinnes

Kamilla Knutsen Steinnes

Kort om

Kamilla Knutsen Steinnes er forsker i gruppen Teknologi og Bærekraft. Hun er utdannet innen sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent ved Psykologisk Institutt, UiO hvor hun jobbet med emosjonsforskning. Hun har også arbeidet med nudging og atferdsøkonomi på Psykologisk Institutt hos The Policy Research Group på Cambridge Universitet. Hun har hatt flere forskningsoppdrag knyttet til barn og unges digitale hverdagsliv. Hennes forskningsfelt er primært sosiale medier, kjønn, digital markedsføring, forbrukerkompetanse og personvern, og sekundært emosjoner og mat(svinn).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Kroppsbilde   Emosjonsforskning   Kjønn og teknologi   Digitale medier   Digitalisering   Bærekraftig forbruk   Forbrukerpsykologi   Bærekraftig atferd   Sosiale medier   Kombinerte forskningsmetoder   Intervensjon   Barn og unge   Matsvinn   Digital markedsføring

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Herziger, Atar; Berkessel, Jana; Steinnes, Kamilla Knutsen (2020). Wean off green: On the (in)effectiveness of biospheric appeals for consumption curtailment. Journal of Environmental Psychology . Vol. 69.

Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (2019). Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler. Barn . Vol. 37.
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/...

Steinnes, Kamilla Knutsen; Amilien, Virginie; Vittersø, Gunnar (2019). Organic salmon in Norway. Arfini, Filippo; Bellassen, Valentin (Red.). Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems. Fish and Seafood Sector. s. 529-548. Springer.

Ruggeri, Kai; Kunz, Marvin; Berkessel, Jana; Kàcha, Ondrej; Steinnes, Kamilla Knutsen; Petrova, Dafina; Cavassini, Filippo; Naru, Faisal; Hardy, Elizabeth (2019). The science of behavior and decision-making. Ruggeri, Kai (Red.). Behavioral Insights for Public Policy: Concepts and Cases. 4. s. 59-79. Routledge.

Ruggeri, Kai; Steinnes, Kamilla Knutsen; Evans, Hamish; Tantia, Piush (2019). Psychology and policy. Ruggeri, Kai (Red.). Behavioral Insights for Public Policy: Concepts and Cases. 1. s. 1-16. Routledge.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Blomster, Johanna Katarina; Seibt, Christa Beate; Zickfeld, Janis Heinrich; Fiske, Alan P. (2019). Too Cute for Words: Cuteness Evokes the Heartwarming Emotion of Kama Muta. Frontiers in Psychology . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/75592

Herziger, Atar; Benzerga, Amel; Berkessel, Jana; Dinartika, Niken L; Franklin, Matija; Steinnes, Kamilla Knutsen; Sundström, Felicia (2017). A study protocol for testing the effectiveness of user-generated content in reducing excessive consumption. Frontiers in Psychology . Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig