English version
Kamilla Knutsen Steinnes

Kamilla Knutsen Steinnes

Kort om

Kamilla Knutsen Steinnes er forsker i gruppen Teknologi og Bærekraft. Hun er utdannet innen sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent ved Psykologisk Institutt, UiO hvor hun jobbet med emosjonsforskning. Hun har også arbeidet med nudging og atferdsøkonomi på Psykologisk Institutt hos The Policy Research Group på Cambridge Universitet. Hun har hatt flere forskningsoppdrag knyttet til barn og unges digitale hverdagsliv. Hennes forskningsfelt er primært sosiale medier, kjønn, digital markedsføring, forbrukerkompetanse og personvern, og sekundært emosjoner og mat(svinn).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Kroppsbilde   Emosjonsforskning   Kjønn og teknologi   Digitale medier   Digitalisering   Bærekraftig forbruk   Forbrukerpsykologi   Bærekraftig atferd   Sosiale medier   Kombinerte forskningsmetoder   Intervensjon   Barn og unge   Matsvinn   Digital markedsføring

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen; Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2022). Ungdom og kroppspress i sosiale medier. Eriksen, Kristin Gregers; Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Jore, Mari Kristine (Red.). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Kapittel 7. s. 149-168. Universitetsforlaget.

Ruggeri, Kai; Berkessel, Jana; Bujold, Philipe M.; Friedemann, Maja; Jarke, Hannes; Steinnes, Kamilla Knutsen; MacLennan, Mary; Quail, Sahana K.; Tavera, Felice L.; Verra, Sanne; Naru, Faisal; Cavassini, Filippo; Hardy, Elizabeth (2021). A brief history of behavioral and decision sciences. Ruggeri, Kai (Red.). Psychology and Behavioral Economics: Applications for Public Policy. Chapter 2. Routledge.

Ruggeri, Kai; Steinnes, Kamilla Knutsen; Friedemann, Maja; Makki, Fadi (2021). Psychology and policy. Ruggeri, Kai (Red.). Psychology and Behavioral Economics: Applications for Public Policy. Chapter 1. Routledge.

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 45.

Ching-Hua, Yeh; Hartmann, Monika; Gorton, Matthew; Tocco, Barbara; Amilien, Virginie; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). Looking behind the choice of organic: A cross-country analysis applying Integrated Choice and Latent Variable Models. Appetite . Vol. 167.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Maria Fiane (2021). Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .
https://www.idunn.no/ntu/2021/01/livsstil_til_salg...

Bellassen, Valentin; Drut, Marion; Diallo, Abdoul; Antonioli, Federico; Donati, Michele; Brečić, Ruzica; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Nguyen, An; Steinnes, Kamilla Knutsen; Vittersø, Gunnar; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Papadopoulos, I; Peerlings, Jack; Ristic, Bojan; Tomić Maksan, Marina; Török, Áron (2021). The Carbon and Land Footprint of Certified Food Products. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .

Monier-Dilhan, Sylvette; Poméon, T; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Csillag, Peter; Donati, Michele; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose M.; Hoang, Viet; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nikolaou, Kallirroi; Papadopoulos, I; Pascucci, S; Peerlings, Jack; Ristic, Bojan; Steinnes, Kamilla Knutsen; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (2020). Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together?. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .

Hilal, Mohamed; Leedon, Guy; De Labarre, Matthieu; Antonioli, Federico; Boehm, Michael; Csillag, Peter; Donati, Michele; Drut, Marion; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose Maria; Gkatsikos, Alexandros; Golas, Marlena; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tomic Maksan, Marina; Brecic, R; Török, Áron; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (2020). Organic and Geographical Indication Certifications’ Contributions to Employment and Education. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .
https://www.degruyter.com/view/journals/jafio/ahea...

Donati, Michele; Wilkinson, Adam; Veneziani, Mario; Antonioli, Federico; Arfini, Filippo; Bodini, A; Amilien, Virginie; Csillag, Peter; Ferrer-Perez, Hugo; Gkatsikos, Alexandros; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nguyen, Mai; Papadopoulos, I; Ristic, Bojan; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Bellassen, Valentin (2020). Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .
https://www.degruyter.com/view/journals/jafio/ahea...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig