Kamilla Knutsen Steinnes

Kamilla Knutsen Steinnes

Kort om

Kamilla Knutsen Steinnes er forsker i gruppen Teknologi og Bærekraft. Hun er utdannet innen sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent ved Psykologisk Institutt, UiO hvor hun jobbet med emosjonsforskning. Hun har også arbeidet med nudging og atferdsøkonomi på Psykologisk Institutt hos The Policy Research Group på Cambridge Universitet. Hun har hatt flere forskningsoppdrag knyttet til barn og unges digitale hverdagsliv. Hennes forskningsfelt er primært sosiale medier, kjønn, digital markedsføring, forbrukerkompetanse og personvern, og sekundært emosjoner og mat(svinn). Hun har en særlig interessere for identitetskonstruksjon gjennom sosiale medier og gaming.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Emosjonsforskning, Digitalisering, Bærekraftig forbruk, Forbrukerpsykologi, Bærekraftig atferd, Sosiale medier, Informasjons og kommunikasjonsteknologi, Intervensjon

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Ruggeri, Kai; Kunz, Marvin; Berkessel, Jana; Kàcha, Ondrej; Steinnes, Kamilla Knutsen; Petrova, Dafina; Cavassini, Filippo; Naru, Faisal; Hardy, Elizabeth (2019). The science of behavior and decision-making. Ruggeri, Kai (Red.). Behavioral Insights for Public Policy: Concepts and Cases. 4. s. 59-79. Routledge.

Ruggeri, Kai; Steinnes, Kamilla Knutsen; Evans, Hamish; Tantia, Piush (2019). Psychology and policy. Ruggeri, Kai (Red.). Behavioral Insights for Public Policy: Concepts and Cases. 1. s. 1-16. Routledge.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Blomster, Johanna Katarina; Seibt, Christa Beate; Zickfeld, Janis Heinrich; Fiske, Alan P. (2019). Too Cute for Words: Cuteness Evokes the Heartwarming Emotion of Kama Muta. Frontiers in Psychology . Vol. 10.

Herziger, Atar; Benzerga, Amel; Berkessel, Jana; Dinartika, Niken L; Franklin, Matija; Steinnes, Kamilla Knutsen; Sundström, Felicia (2017). A study protocol for testing the effectiveness of user-generated content in reducing excessive consumption. Frontiers in Psychology . Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig