Kamilla Knutsen Steinnes

Kamilla Knutsen Steinnes

Kort om

Kamilla Knutsen Steinnes er utdannet sosialpsykolog (MA) fra Universitetet i Oslo. I masteravhandlingen sin fra 2017 identifiserte hun typiske emosjonelle responser til infantile visuelle trekk. Hun har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder. Hun har blant annet jobbet som vitenskapelig assistent fra Psykologisk Institutt ved UiO, hvor hun primært jobbet med emosjonsforskning innen The Kama Muta Lab. Hun har også arbeidet med hvordan psykologisk forskning kan informere politisk lovgivning innen The Policy Research Group ved Universitetet i Cambridge. Fra oktober 2017 fungerer hun som vitenskapelig rådgiver i Junior Researcher Programme. Siden 2016 har hun vært involvert i et krysskulturelt prosjekt som undersøker forbrukeratferd utfra sosiale medier via en eksperimentell digital intervensjon. Fra januar 2018 vil hun bidra i prosjekter knyttet til blant annet bærekraftig mat, digitalisering av markeder og markedsføring innen sosiale medier

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Eksperiment-design, Emosjonsforskning, Digitalisering, Bærekraftig forbruk, Forbrukerpsykologi, Bærekraftig atferd, Sosiale medier, Informasjons og kommunikasjonsteknologi, Intervensjon

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Ruggeri, Kai; Kunz, Marvin; Berkessel, Jana; Kàcha, Ondrej; Steinnes, Kamilla Knutsen; Petrova, Dafina; Cavassini, Filippo; Naru, Faisal; Hardy, Elizabeth (2019). The science of behavior and decision-making. Ruggeri, Kai (Red.). Behavioral Insights for Public Policy: Concepts and Cases. 4. s. 59-79. Routledge.

Ruggeri, Kai; Steinnes, Kamilla Knutsen; Evans, Hamish; Tantia, Piush (2019). Psychology and policy. Ruggeri, Kai (Red.). Behavioral Insights for Public Policy: Concepts and Cases. 1. s. 1-16. Routledge.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Blomster, Johanna Katarina; Seibt, Christa Beate; Zickfeld, Janis Heinrich; Fiske, Alan P. (2019). Too Cute for Words: Cuteness Evokes the Heartwarming Emotion of Kama Muta. Frontiers in Psychology . Vol. 10.

Herziger, Atar; Benzerga, Amel; Berkessel, Jana; Dinartika, Niken L; Franklin, Matija; Steinnes, Kamilla Knutsen; Sundström, Felicia (2017). A study protocol for testing the effectiveness of user-generated content in reducing excessive consumption. Frontiers in Psychology . Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig